حمید علیمی

اینستاگرام سایت نوای کربلا
اینستاگرام سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا

محرم 94 علیمی

ششم محرم ۹۴ (اصفهان)

ششم محرم ۹۴ (اصفهان)     مراسم کامل ششم محرم ۹۴ با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی       مکان برگزاری : اصفهان ۹۴   ششم محرم ۹۴، ششم محرم ۹۴ حمیدرضا علیمی، ششم محرم ۹۴ علیمی،ششم محرم علیمی ۹۴، ۶ محرم ۹۴ حمید علیمی، ۶ محرم علیمی ۹۴، محرم […]

سوم محرم ۹۴ (اصفهان)

سوم محرم ۹۴ (اصفهان) مراسم کامل سوم محرم با مداحی حمیدرضا علیمی     مکان برگزاری : اصفهان ۹۴ سوم محرم حمید علیمی ۹۳، سوم محرم ۹۴، سوم محرم ۹۴ علیمی،سوم محرم مکتب الحسین، ۳ محرم ۹۴ حمید علیمی، ۳ محرم ۹۴ علیمی، ۳ محرم متب الحسین، قافله محرم ۹۴ […]

دوم محرم ۹۴ (اصفهان)

دوم محرم ۹۴ (اصفهان)       مراسم کامل دوم محرم ۹۴ با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی       مکان برگزاری : هیئت مکتب الحسین (ع) ۹۴   دوم محرم ۹۴، دوم محرم ۹۴ حمید علیمی،دوم محرم ۹۴ علیمی، محرم ۹۴ علیمی،محرم ۹۴ حمید علیمی،محرم ۹۴ مکتب الحسین،حمیدرضا علیمی،حمید […]

اول محرم ۹۴ (اصفهان)

اول محرم ۹۴ (اصفهان)       مراسم کامل اول محرم ۹۴ با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی     مکان برگزاری : مکتب الحسین اصفهان ۹۴     اول محرم ۹۴، اول محرم ۹۴ حمید علیمی، اول محرم ۹۴ حمیدرضا علیمی، ۱ محرم ۹۴ حمید علیمی، ۱ محرم ۹۴، محرم […]