حمید علیمی

اینستاگرام سایت نوای کربلا
اینستاگرام سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا

محرم 94 حمید علیمی

شب هفتم محرم ۹۴ (اصفهان)

شب هفتم محرم ۹۴ (اصفهان)     مراسم کامل شب هفتم محرم ۹۴ با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی     مکان برگزاری : اصفهان هفتم محرم ۹۴ حمید علیمی،بیست و هفتم محرم ۹۲ حمید علیمی،هفتم محرم حمید علیمی،حمید علیمی محرم ۹۴، محرم ۹۴ حمید علیمی، ۷ محرم ۹۴ حمید علیمی، […]

ششم محرم ۹۴ (اصفهان)

ششم محرم ۹۴ (اصفهان)     مراسم کامل ششم محرم ۹۴ با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی       مکان برگزاری : اصفهان ۹۴   ششم محرم ۹۴، ششم محرم ۹۴ حمیدرضا علیمی، ششم محرم ۹۴ علیمی،ششم محرم علیمی ۹۴، ۶ محرم ۹۴ حمید علیمی، ۶ محرم علیمی ۹۴، محرم […]

پنجم محرم ۹۴ (اصفهان)

پنجم محرم ۹۴ (اصفهان)     مراسم کامل پنجم محرم با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی     مکان برگزاری : اصفهان ۹۴   پنجم محرم ۹۴ حمید علیمی،پنجم محرم ۹۲ حسینیه ارشاد حمید علیمی،پنجم محرم ۹۴، پنجم محرم مکتب الحسین، ۵ محرم حمید علیمی، ۵ محرم حمیدرضا علیمی، ۵ محرم […]

چهارم محرم ۹۴ (اصفهان)

چهارم محرم ۹۴ (اصفهان)     مراسم کامل چهارم محرم ۹۴ با مداحی حمید علیمی       مکان برگزاری : مکتب الحسین اصفهان ۹۴   چهارم محرم ۹۴، چهارم محرم ۹۲ حسیتیه ارشاد حمید علیمی،چهارم محرم علیمی ۹۰، چهارم محرم ۹۴ علیمی،چهارم محرم علیمی،دانلود مداحی شب چهارم محرم ۱۳۹۰، […]

دوم محرم ۹۴ (اصفهان)

دوم محرم ۹۴ (اصفهان)       مراسم کامل دوم محرم ۹۴ با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی       مکان برگزاری : هیئت مکتب الحسین (ع) ۹۴   دوم محرم ۹۴، دوم محرم ۹۴ حمید علیمی،دوم محرم ۹۴ علیمی، محرم ۹۴ علیمی،محرم ۹۴ حمید علیمی،محرم ۹۴ مکتب الحسین،حمیدرضا علیمی،حمید […]

اول محرم ۹۴ (اصفهان)

اول محرم ۹۴ (اصفهان)       مراسم کامل اول محرم ۹۴ با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی     مکان برگزاری : مکتب الحسین اصفهان ۹۴     اول محرم ۹۴، اول محرم ۹۴ حمید علیمی، اول محرم ۹۴ حمیدرضا علیمی، ۱ محرم ۹۴ حمید علیمی، ۱ محرم ۹۴، محرم […]

گزارش تصویری از قافله محرم ۹۴ (اصفهان)

گزارش تصویری از قافله محرم ۹۴ (اصفهان)   حمید علیمی ،حمید علیمی محرم ۹۴ ،محرم ،۹۴ حمید علیمی،عکس های قافله محرم مکتب الحسین،قافله محرم ۹۴ حمید علیمی،قافله محرم ۹۴ علیمی،حمیدرضا علیمی،حمید علیمی،حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، دانلود نوحه های حمید علیمی، دانلود مداحی سینه […]

استقبال محرم ۹۴ (ساری)

استقبال محرم ۹۴ (ساری)     مراسم کامل استقبال محرم با مداحی حمید علیمی     مکان برگزاری : ساری ۹۴