حمید علیمی

اینستاگرام سایت نوای کربلا
اینستاگرام سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا

محرم 88 حمید علیمی

شب ۱ محرم ۸۸ (اصفهان)

    مجلس کامل شب اول محرم با مداحی حمید رضا علیمی      مکان برگزاری : اصفهان ۸۸      

شب ۵ محرم ۸۸

  مجلس کامل مداحی حمید رضا علیمی به مناسبت شب ۵ محرم   مکان برگزاری : اصفهان . هیئت مکتب الحسین (ع)      

مراسم عاشورا سال ۸۸

    مجلس کامل مداحی های حمید رضا علیمی در شب عاشورا     مکان برگزاری : اصفهان هیئت مکتب الحسین