حمید علیمی

اینستاگرام سایت نوای کربلا
اینستاگرام سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا

شب 5 محرم 88 علیمی

شب ۵ محرم ۸۸

  مجلس کامل مداحی حمید رضا علیمی به مناسبت شب ۵ محرم   مکان برگزاری : اصفهان . هیئت مکتب الحسین (ع)      

شب ۵ محرم ۸۸ (اصفهان)

    مجلس کامل شب ۵ محرم با مداحی حمید رضا علیمی   مکان برگزاری : هیئت مکتب الحسین اصفهان