حمید علیمی

اینستاگرام سایت نوای کربلا
اینستاگرام سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
متن
  • مراسم هفتگی هیئت مکتب الحسین (ع) اصفهان : جمعه ها ساعت 10 صبح ، اصفهان ، خیابان عبدالرزاق ، جنب پارکینگ شهرداری ، مسجد سلام

حمید رضا علیمی

جلسه هفتگی ۹۴٫۱۲٫۱۳ (تهران)

جلسه هفتگی ۹۴٫۱۲٫۱۳ (تهران) جلسه هفتگی ۹۴٫۱۲٫۱۳ (تهران) جلسه هفتگی ۹۴٫۱۲٫۱۳ (تهران) جلسه هفتگی ۹۴٫۱۲٫۱۳ (تهران) جلسه هفتگی ۹۴٫۱۲٫۱۳ (تهران) جلسه هفتگی ۹۴٫۱۲٫۱۳ (تهران) جلسه هفتگی ۹۴٫۱۲٫۱۳ (تهران) جلسه هفتگی ۹۴٫۱۲٫۱۳ (تهران) جلسه هفتگی ۹۴٫۱۲٫۱۳ (تهران) جلسه هفتگی ۹۴٫۱۲٫۱۳ (تهران) جلسه هفتگی ۹۴٫۱۲٫۱۳ (تهران) جلسه هفتگی ۹۴٫۱۲٫۱۳ (تهران) جلسه هفتگی […]

فاطمیه اول (بابل)۹۴

فاطمیه اول (بابل)۹۴فاطمیه اول (بابل)۹۴فاطمیه اول (بابل)۹۴فاطمیه اول (بابل)۹۴فاطمیه اول (بابل)۹۴فاطمیه اول (بابل)۹۴فاطمیه اول (بابل)۹۴فاطمیه اول (بابل)۹۴فاطمیه اول (بابل)۹۴فاطمیه اول (بابل)۹۴فاطمیه اول (بابل)۹۴فاطمیه اول (بابل)۹۴فاطمیه اول (بابل)۹۴فاطمیه اول (بابل)۹۴فاطمیه اول (بابل)۹۴فاطمیه اول (بابل)۹۴فاطمیه اول (بابل)۹۴فاطمیه اول (بابل)۹۴فاطمیه اول (بابل)۹۴فاطمیه اول (بابل)۹۴فاطمیه اول (بابل)۹۴فاطمیه اول (بابل)۹۴فاطمیه اول (بابل)۹۴فاطمیه اول (بابل)۹۴فاطمیه اول […]

شب سوم فاطمیه اول (اصفهان)۹۴

شب سوم فاطمیه اول (اصفهان)۹۴ شب سوم فاطمیه اول (اصفهان)۹۴ شب سوم فاطمیه اول (اصفهان)۹۴ شب سوم فاطمیه اول (اصفهان)۹۴ شب سوم فاطمیه اول (اصفهان)۹۴ شب سوم فاطمیه اول (اصفهان)۹۴ شب سوم فاطمیه اول (اصفهان)۹۴ شب سوم فاطمیه اول (اصفهان)۹۴ شب سوم فاطمیه اول (اصفهان)۹۴ شب سوم فاطمیه اول (اصفهان)۹۴ […]

عید غدیر ۹۴ (اصفهان)

عید غدیر ۹۴ (اصفهان) مراسم کامل عید غدیر با مداحی حمیدرضا علیمی مکان برگزاری : اصفهان    

شهادت امام حسن عسکری (ع) (جمکران) ۹۴

شهادت امام حسن عسکری (ع) (جمکران) ۹۴ مراسم کامل شهادت امام حسن عسکری (ع) با مداحی حمیدرضا علیمی مکان برگزاری : جمکران    

شهادت امام جواد (ع) قم ۹۴

شهادت امام جواد (ع) قم ۹۴ مراسم کامل شهادت امام جواد (ع) با مداحی حمیدرضا علیمی مکان برگزاری : قم – هیئت جواد الائمه (ع) حمید علیمی امام جواد ۹۴، امام جواد حمید علیمی،اما جواد ۹۴ حمید علیمی، مراسم امام جواد ۹۴ حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا […]

شب شهادت امام رضا (ع) ۹۴

شب شهادت امام رضا (ع) ۹۴ مراسم کامل شهادت امام رضا (ع) با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی و حسین عینی فرد مکان برگزاری : مشهد – هیت دیوانگان امام حسین (ع) ،شب شهادت امام رضا حمید علیمی ۹۴،حمید علیمی شهادت امام جواد، ۳۰ صفر ۹۴ حمید علیمی،حمید علیمی صفر ۹۴، […]

وداع با صفر (مشهد) ۹۴

وداع با صفر (مشهد) ۹۴ مراسم کامل وداع با ماه صفر با مداحی حمیدرضا علیمی     مکان برگزاری : مشهد . هیئت عمه سادات    ۳۰ صفر ۹۴ حمید علینی، ۳۰ صفر ۹۴ حمید علیمی،صفر حمید علیمی،صفر ۹۴ حمید علیمی، حمید علیمی صفر مشهد،وداع با ماه صفر حمید علیمی […]

بیست و ششم صفر ۹۴ (مشهد)

بیست و ششم صفر ۹۴ (مشهد)     مراسم کامل بیست و ششم صفر با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی     مکان برگزاری : مشهد   بیست و ششم صفر ۹۴ (مشهد)، ۲۶ صفر ۹۴، ۲۶ صفر ۹۴ حمید علیمی، ۲۶ صفر حمید علیمی، آخر صفر ۹۴، ۲۵ صفر ۹۴ […]

بیست و پنجم صفر ۹۴ ( مشهد) ۹۴

بیست و پنجم صفر ۹۴ ( مشهد) ۹۴ مراسم کامل ۲۵ صفر با مداحی کربلایی حمیدرضا حمید علیمی و سعید قانع     مکان :مشهد مقدس-هیات ارادتمندان حضرت زهرا (سه شنبه ۱۷آذرماه ۱۳۹۴)                  ۲۵صفر ۹۴ حمید علیمی،صفر ۹۴ حمید علیمی، آخر صفر […]