حمید علیمی

اینستاگرام سایت نوای کربلا
اینستاگرام سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا

محرم 88

۹ محرم ۸۸ (اصفهان)

مراسم کامل ۹ محرم ۸۸ با مداحی حمید رضا علیمی   مکان برگزاری: اصفهان    

اربعین امام حسین ۸۸ زنجان

        مراسم کامل مداحی حمید رضا علیمی در شب اربعین امام حسین (ع)   مکان برگزاری: زنجان – سال ۸۸      

شب ۱ محرم ۸۸ (اصفهان)

    مجلس کامل شب اول محرم با مداحی حمید رضا علیمی      مکان برگزاری : اصفهان ۸۸      

شب ۵ محرم ۸۸

  مجلس کامل مداحی حمید رضا علیمی به مناسبت شب ۵ محرم   مکان برگزاری : اصفهان . هیئت مکتب الحسین (ع)      

مراسم عاشورا سال ۸۸

    مجلس کامل مداحی های حمید رضا علیمی در شب عاشورا     مکان برگزاری : اصفهان هیئت مکتب الحسین          

شب ۷ محرم ۸۸ (اصفهان)

   مجلس کامل مداحی های حمید علیمی به مناسبت شب ۷ محرم   مکان برگزاری : اصفهان    

شب ۶ محرم ۸۸ (اصفهان)

    دانلود مجلس کامل شب ۶  محرم با مداحی حمیدرضا علیمی   مکان برگزاری : اصفهان ۸۸      

شب ۵ محرم ۸۸ (اصفهان)

    مجلس کامل شب ۵ محرم با مداحی حمید رضا علیمی   مکان برگزاری : هیئت مکتب الحسین اصفهان      

روز تاسوعا ۸۸

  مداحی روز تاسوعا با مداحی حمید رضا علیمی      مکان برگزاری : کاشان ۸۸    

شب ۲ محرم ۸۸ (اصفهان)

    مجلس کامل شب ۲ محرم با مداحی حمید علیمی   مکان برگزاری : هیئت مکتب الحسین اصفهان ۸۸