حمید علیمی

اینستاگرام سایت نوای کربلا
اینستاگرام سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا

فاطمیه 88

فاطمیه (تهران)۸۸

    مراسم کامل فاطمیه اول با مداحی حمیدرضا علیمی   مکان برگزاری : تهران ۸۸    

فاطمیه ۸۸ (خمینی شهر)

    مراسم فاطمیه با مداحی حمیدرضا علیمی     مکان برگزاری: خمینی شهر ۸۸        

فاطمیه (تهران)۸۸

  مجلس کامل مداحی حمید رضا علیمی در ایام فاطمیه   مکان برگزاری : تهران اردیبهشت ماه