حمید علیمی

اینستاگرام سایت نوای کربلا
اینستاگرام سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا

صفر 88

۱۱ صفر ۸۸

    مراسم کامل ۱۱ صفر با مداحی حمید رضا علیمی   مکان برگزاری: اصفهان    

۱۱ صفر ۸۸ (اصفهان)

  ۱۱ صفر ۸۸ (اصفهان)      مراسم کامل مداحی حمید رضا علیمی به مناسبت ۱۱ صفر     مکان برگزاری : اصفهان   کلمات کیدی:  ۱۱ صفر ۸۸ حمید علیمی،حمید علیمی،حمیدرضا علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی،حمید علیمی علی کاکاوند، حمیدرضا علیمی،دانلود سینه زنی جدیدX دانلود مداحی ۹۰،دانلود […]

اربعین امام حسین ۸۸ زنجان

        مراسم کامل مداحی حمید رضا علیمی در شب اربعین امام حسین (ع)   مکان برگزاری: زنجان – سال ۸۸      

وداع با ماه صفر (مشهد) ۸۸

    مجلس کامل وداع با ماه صفر با مداحی حمیدرضا علیمی   مکان برگزاری: مشهد مقدس ۸۸