حمید علیمی

اینستاگرام سایت نوای کربلا
اینستاگرام سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا

رمضان 88

اربعین حضرت علی ۸۸ (کاشان)

    مجلس کامل مداحی حمید علیمی به مناسبت اربعین حضرت علی (ع)     مکان برگزاری: هیئت دیوانگان حسین کاشان        

فاطمیه ۸۸ فاطمیون

    مراسم به مناسبت ایام فاطمیه با مداحی حمید رضا علیمی       برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید      

شب ۱۹ رمضان ۸۸ (اصفهان)

  مجلس کامل مداحی حمید رضا علیمی به مناسبت شب ۱۹ رمضان   مکان برگزاری : هیئت مکتب الحسین اصفهان    

۲۱ رمضان ۸۸ (اصفهان)

  مجلس شب ۲۱ رمضان با مداحی حمید رضا علیمی   مکان برگزاری : انگورستان ملک ۸۸