حمید علیمی

اینستاگرام سایت نوای کربلا
اینستاگرام سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا

رمضان 88

مناجات حضرت علی (ع) با صدای حمیدرضا علیمی

مناجات حضرت علی (ع) با صدای حمید رضا علیمی   ویژه ماه مبارک رمضان و شب های قدر

اربعین حضرت علی ۸۸ (کاشان)

    مراسم کامل شب اربعین حضرت علی با مداحی حمید رضا علیمی     مکان برگزاری : کاشان ۸۸    

اربعین حضرت علی (اصفهان)۸۸

    مراسم کامل شب اربعین حضرت علی با مداحی حمید علیمی     مکان برگزاری :  اصفهان سال ۸۸          

شب ۲۳ رمضان ۸۸ (اصفهان)

  مراسم کامل شب ۲۳ رمضان با مداحی حمید رضا علیمی     مکان برگزاری : انگورستان ملک اصفهان ۸۸        

۲۲ رمضان ۸۸ (اصفهان)

  مراسم کامل شب ۲۲ رمضان ۸۸ با مداحی حمید رضا علیمی   مکان برگزاری: اصفهان ۸۸

۱۹ رمضان ۸۸ (اصفهان)

مراسم کامل شب ۱۹ رمضان با مداحی  حمید رضا علیمی   مکان برگزاری: اصفهان ۸۸    

شب ۱۹ رمضان ۸۸ (اصفهان)

شب ۱۹ رمضان ۸۸ (اصفهان)      مراسم کامل شب ۱۹ رمضان با مداحی حمید رضا علیمی       مکان برگزاری : انگورستان ملک اصفهان      کلمات کلیدی :  ۱۹ رمضان ۸۸ حمید علیمی،ابر امشب بارون باره حمید علیمی، بی تو هوای زمونه حمید علیمی،حمید علیمی،حمیدرضا علیمی،حمید رضا علیمی، حمید […]

اربعین حضرت علی (اصفهان)۸۸

    مراسم کامل اربعین حضرت علی (ع) با مداحی حمید رضا علیمی   مکان برگزاری : اصفهان ۸۸    

۲۰ رمضان ۸۸ (اصفهان)

  مراسم کامل شب ۲۰ رمضان با مداحی حمید رضا علیمی   مکان برگزاری: انگورستان ملک سال ۸۸  

هیئت بیت الرقیه (زاهدان)۸۸

    مراسم کامل مداحی حمید علیمی به مناسبت حضرت علی (ع)   مکان برگزاری: زاهدان ۸۸