حمید علیمی

اینستاگرام سایت نوای کربلا
اینستاگرام سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا

محرم 87

روضه های مراسم محرم ۸۷ شب های (۱ الی ۷ محرم)

روضه های مراسم محرم ۸۷ شب های (۱ الی ۷ محرم)     روضه های مراسم های شب ۱ الی ۷ محرم با مداحی حمید علیمی     مکان برگزاری : اصفهان ۸۷   کلمات کلیدی: محرم ۸۷ حمید علیمی ،محرم ۸۷، روضه های حمید علیمی محرم ۸۷، هیئت مکتب الحسین اصفهان، حمیدرضا […]

شب ۹ محرم ۸۷ (اصفهان)

شب ۹ محرم ۸۷ (اصفهان)      مراسم کامل شب ۹ محرم ۸۷ با مداحی حمید رضا علیمی     مکان برگزاری: اصفهان     کلمات کلیدی:  حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی،حمید علیمی علی کاکاوند،حمیدرضا علیمی،دانلود مداحی محرم ۹۰، دانلود مداحی حمید علیمی،دانلود مداحی سینه […]

شب ۸ محرم (اصفهان)

  مراسم کامل شب ۸ محرم با مداحی حمید رضا علیمی     مکان برگزاری: اصفهان ۸۷        

شب ۴ محرم ۸۷(اصفهان)

  مراسم کامل شب ۴ محرم با مداحی حمید رضا علیمی     مکان برگزاری: اصفهان      

شب ۳ محرم ۸۷اصفهان)

  مراسم کامل شب ۳ محرم۸۷  مداحی حمید رضا علیمی     مکان برگزاری: اصفهان        

شب ۸ محرم ۸۷ (کاشان)

شب ۸ محرم ۸۷ (کاشان)      مداحی حمید رضا علیمی در شب ۸ محرم ۸۷     مکان برگزاری : کاشان ۸۷   کلمات کلیدی:  حمید علیمی،حمیدرضا علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی،حمید علیمی علی کاکاوند،حمیدرضا علیمی،دانلود سینه زنی جدید،دانلود مداحی برای محرم ۹۰،دانلود مداحی حمید […]

شب ۸ محرم ۸۷ (اصفهان)

 شب ۸ محرم ۸۷ (اصفهان)     مداحی شب ۸ محرم ۸۷ با مداحی حمید رضا علیمی     مکان برگزاری : اصفهان    کلمات کلیدی :  حمید علیمی،حمیدرضا علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی،حمید علیمی علی کاکاوند،حمیدرضا علیمی،دانلود سینه زنی جدید،دانلود مداحی،دانلود مداحی ۸ محرم،دانلود مداحی […]

۷ محرم ۸۷ (اصفهان)

۷ محرم ۸۷ (اصفهان)     شب ۷ محرم با مداحی حمید رضا علیمی   مکان برگزاری: اصفهان ۸۷      کلمات کلیدی:  حمید علیمی،حمیدرضا علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی،حمید علیمی علی کاکاوند،حمیدرضا علیمی،دالنود مداحی های شب ۷ محرم ۸۷ علیمی،دانلود سینه زنی جدید،دانلود مداحی،دانلود مداحی […]

شب ۶ محرم ۸۷ (اصفهان)

شب ۶ محرم ۸۷ (اصفهان)      مجلس کامل شب ۶ محرم ۸۷ با مداحی حمید رضا علیمی     مکان برگزاری: اصفهان ۸۷   کلمات کلیدی :  حمید علیمی،حمیدرضا علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی،حمید علیمی علی کاکاوند،حمیدرضا علیمی،دانلود سینه زنی جدید،دانلود مداحی حمید علیمی،دانلود مداحی سینه زنی،دانلود […]

شب ۴ محرم ۸۷ (اصفهان)

  شب ۴ محرم با مداحی حمید رضا علیمی   مکان برگزاری: اصفهان ۸۷