حمید علیمی

اینستاگرام سایت نوای کربلا
اینستاگرام سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا

مداحی های سال 87

عید غدیر ۸۷ اصفهان

عید غدیر ۸۷ اصفهان مراسم کامل جشن عید غدیر با مدیحه سرایی حمیدرضا علیمی مکان برگزاری : هیئت مکتب الحسین (ع) اصفهان ۸۷ کلمات کلیدی:  عید غدیر ۸۷، عید غدیر، عید غدیر حمید علیمی،عید غدیر حمید علیمی ۸۷، سری دارم که خنجر می پرستد حمید علیمی،هیئت مکتب الحسین اصفهان،حمید علیمی […]

روضه های مراسم محرم ۸۷ شب های (۱ الی ۷ محرم)

روضه های مراسم محرم ۸۷ شب های (۱ الی ۷ محرم)     روضه های مراسم های شب ۱ الی ۷ محرم با مداحی حمید علیمی     مکان برگزاری : اصفهان ۸۷   کلمات کلیدی: محرم ۸۷ حمید علیمی ،محرم ۸۷، روضه های حمید علیمی محرم ۸۷، هیئت مکتب الحسین اصفهان، حمیدرضا […]

شب ۹ محرم ۸۷ (اصفهان)

شب ۹ محرم ۸۷ (اصفهان)      مراسم کامل شب ۹ محرم ۸۷ با مداحی حمید رضا علیمی     مکان برگزاری: اصفهان     کلمات کلیدی:  حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی،حمید علیمی علی کاکاوند،حمیدرضا علیمی،دانلود مداحی محرم ۹۰، دانلود مداحی حمید علیمی،دانلود مداحی سینه […]

شب ۸ محرم (اصفهان)

  مراسم کامل شب ۸ محرم با مداحی حمید رضا علیمی     مکان برگزاری: اصفهان ۸۷        

شب ۴ محرم ۸۷(اصفهان)

  مراسم کامل شب ۴ محرم با مداحی حمید رضا علیمی     مکان برگزاری: اصفهان      

شب ۳ محرم ۸۷اصفهان)

  مراسم کامل شب ۳ محرم۸۷  مداحی حمید رضا علیمی     مکان برگزاری: اصفهان        

شب ۸ محرم ۸۷ (کاشان)

شب ۸ محرم ۸۷ (کاشان)      مداحی حمید رضا علیمی در شب ۸ محرم ۸۷     مکان برگزاری : کاشان ۸۷   کلمات کلیدی:  حمید علیمی،حمیدرضا علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی،حمید علیمی علی کاکاوند،حمیدرضا علیمی،دانلود سینه زنی جدید،دانلود مداحی برای محرم ۹۰،دانلود مداحی حمید […]

شب ۸ محرم ۸۷ (اصفهان)

 شب ۸ محرم ۸۷ (اصفهان)     مداحی شب ۸ محرم ۸۷ با مداحی حمید رضا علیمی     مکان برگزاری : اصفهان    کلمات کلیدی :  حمید علیمی،حمیدرضا علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی،حمید علیمی علی کاکاوند،حمیدرضا علیمی،دانلود سینه زنی جدید،دانلود مداحی،دانلود مداحی ۸ محرم،دانلود مداحی […]

۷ محرم ۸۷ (اصفهان)

۷ محرم ۸۷ (اصفهان)     شب ۷ محرم با مداحی حمید رضا علیمی   مکان برگزاری: اصفهان ۸۷      کلمات کلیدی:  حمید علیمی،حمیدرضا علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی،حمید علیمی علی کاکاوند،حمیدرضا علیمی،دالنود مداحی های شب ۷ محرم ۸۷ علیمی،دانلود سینه زنی جدید،دانلود مداحی،دانلود مداحی […]

شب ۶ محرم ۸۷ (اصفهان)

شب ۶ محرم ۸۷ (اصفهان)      مجلس کامل شب ۶ محرم ۸۷ با مداحی حمید رضا علیمی     مکان برگزاری: اصفهان ۸۷   کلمات کلیدی :  حمید علیمی،حمیدرضا علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی،حمید علیمی علی کاکاوند،حمیدرضا علیمی،دانلود سینه زنی جدید،دانلود مداحی حمید علیمی،دانلود مداحی سینه زنی،دانلود […]