حمید علیمی

اینستاگرام سایت نوای کربلا
اینستاگرام سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا

مداحی های سال 83

شهادت حضرت رقیه (س) ۸۳ صوتی و تصویری

شهادت حضرت رقیه (س) ۸۳ صوتی و تصویری     مراسم کامل شهادت حضرت رقیه (س)   با مداحی سید جواد ذاکر و حمید علیمی و حاج فیروز   مکان : کاشان سال ۸۳   کلمات کلیدی:  بین تموم شاه ها حمید علیمی ذاکر،حمید علیمی،حمیدرضا علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی،حمید علیمی […]

اربعین حضرت علی (ع) ۸۳ (پخش نشده) + تصویری

اربعین حضرت علی (ع) ۸۳  (پخش نشده) + تصویری       مراسم کامل اربعین حضرت علی (ع) با مداحی مداحان     سید جواد ذاکر، حمید علیمی،سید علی مومنی،صائمی،شریف     مکان : دیوانگان حسین (ع)کاشان ، سال ۸۳     کلمات کلیدی :  اربعین حضرت علی (ع) ۸۳ […]

شب ۱ فاطمیه (کاشان) + صوتی و تصویری

شب ۱ فاطمیه (کاشان)  + صوتی و تصویری       مراسم کامل شب ۱ فاطمیه با مداحی کربلایی حمید علیمی     مکان برگزاری : هیئت دیوانگان حسین (ع) کاشان سال ۸۳       کلمه کلیدی :  شب ۱ فاطمیه ۸۳ حمید علیمی، فاطمیه ۸۳ حمید علیمی، شب […]

میلاد حضرت رقیه (س) ۸۳ . صوتی و تصویری . ** تازه پخش شده**

میلاد حضرت رقیه (س) ۸۳ . صوتی و تصویری . ** تازه پخش شده**       مراسم کامل میلاد حضرت رقیه (س) با مداحی سید جواد ذاکر و حمید علیمی     مکان برگزاری : دیوانگان حسین (ع) کاشان ، سال ۸۳      

شهادت حضرت رقیه ۸۳ (کاشان)

  مجلس کامل مداحی حمید رضا علیمی در شب شهادت حضرت رقیه   سال و مکان برگزاری : ۸۳کاشان