حمید علیمی

اینستاگرام سایت نوای کربلا
اینستاگرام سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا

فاطمیه 78

فاطمیه دوم (کاشان)۸۹

  مراسم کامل شب اول فاطمیه دوم با مداحی حمیدرضا علیمی   مکان برگزاری: هیئت دیوانگان حسین کاشان ۸۹