حمید علیمی

اینستاگرام سایت نوای کربلا
اینستاگرام سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا


یادواره شهدا (تهران)۹۳ صوتی و تصویری + گزارش تصویری

منتشر شده در: 24 سپتامبر 2014 موضوع: جدیدترین مراسم ها, صفحه نخست, مداحی های سال 93, مناسبت ها 93

یادواره شهدا (تهران)۹۳ + تصویری و گزارش تصویری

 

 

مراسم کامل یادواره شهدا با مداحی حمید رضا علیمی و حسن حسین خانی

 

 

 

مکان برگزاری : تهران سال ۹۳

کلمات کلیدی :

یادواره شهدا (تهران)۹۳ + تصویری و گزارش تصویری، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی،علیمی،نوای کربلا،یادواره شهدا (تهران)۹۳ + تصویری و گزارش تصویری، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی،علیمی،نوای کربلا،یادواره شهدا (تهران)۹۳ + تصویری و گزارش تصویری، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی،علیمی،نوای کربلا،یادواره شهدا (تهران)۹۳ + تصویری و گزارش تصویری، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی،علیمی،نوای کربلا،یادواره شهدا (تهران)۹۳ + تصویری و گزارش تصویری، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی،علیمی،نوای کربلا،یادواره شهدا (تهران)۹۳ + تصویری و گزارش تصویری، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی،علیمی،نوای کربلا،یادواره شهدا (تهران)۹۳ + تصویری و گزارش تصویری، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی،علیمی،نوای کربلا،

 

 

 

 

 

 

 

صوتی :

 

 

عنوان پخش آنلاین
روضه (حمید علیمی)
اگه منو نمی خواستی می گفتی برو (حسن حسین خانی )
بنی قتلوک (حمید علیمی)
قبله من کربلاته (حمید علیمی)
رفتم دم میخانه (حمید علیمی)
روضه آخر (حسن حسین خانی)

 

 

تصویری :

 

 گزیده ای از مراسم

 

 

 فایل شماره ۱

فایل شماره ۲

فایل شماره ۳

فایل شماره ۴

فایل شماره ۵

فایل شماره ۶

فایل شماره ۷

 

 

گزارش تصویری :

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

یادواره شهدا (تهران)۹۳ + تصویری و گزارش تصویری، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی،علیمی،نوای کربلا،یادواره شهدا (تهران)۹۳ + تصویری و گزارش تصویری، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی،علیمی،نوای کربلا،یادواره شهدا (تهران)۹۳ + تصویری و گزارش تصویری، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی،علیمی،نوای کربلا،یادواره شهدا (تهران)۹۳ + تصویری و گزارش تصویری، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی،علیمی،نوای کربلا،یادواره شهدا (تهران)۹۳ + تصویری و گزارش تصویری، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی،علیمی،نوای کربلا،یادواره شهدا (تهران)۹۳ + تصویری و گزارش تصویری، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی،علیمی،نوای کربلا،یادواره شهدا (تهران)۹۳ + تصویری و گزارش تصویری، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی،علیمی،نوای کربلا،

 

 

 

کلمات کلیدی :

یادواره شهدا (تهران)۹۳ + تصویری و گزارش تصویری، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی،علیمی،نوای کربلا،یادواره شهدا (تهران)۹۳ + تصویری و گزارش تصویری، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی،علیمی،نوای کربلا،یادواره شهدا (تهران)۹۳ + تصویری و گزارش تصویری، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی،علیمی،نوای کربلا،یادواره شهدا (تهران)۹۳ + تصویری و گزارش تصویری، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی،علیمی،نوای کربلا،یادواره شهدا (تهران)۹۳ + تصویری و گزارش تصویری، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی،علیمی،نوای کربلا،یادواره شهدا (تهران)۹۳ + تصویری و گزارش تصویری، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی،علیمی،نوای کربلا،یادواره شهدا (تهران)۹۳ + تصویری و گزارش تصویری، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی،علیمی،نوای کربلا،2,028 مرتبه

33 پاسخ به “یادواره شهدا (تهران)۹۳ صوتی و تصویری + گزارش تصویری”

 1. امير اسي گفت:

  سلام داش علی جمعه تو زعفرانیه شمارمو گرفتی که مراسمای تهرانو برام پیامک کنی پس چس شد؟

  • علی کاکاوند- مدیریت گفت:

   سلام
   دوست گرامی مراسمی باشد اطلاع رسانی می شود.
   مراسم امام باقر را هم دو روز قبل پیامک می کنیم

 2. حسن لسانی گفت:

  خواهشمندم تاریخ دقیق مراسمات که برگزار شده رو بذارید و بسنده به مثلا سال نود و سه نکنید

 3. ناشناس گفت:

  سلام ازآقای علیمی بخواهید مراسم هایشان رابیشتردراصفهان برگزارکنند تهرانی ها خودشان مداح بسیاردارند

 4. مهدی گفت:

  سلام علی اقا ممنون از زحماتتون اگه میشه اسم تراک هایه تصویری رو بنویسید.

 5. یا علی (علیه السلام ) گفت:

  سلام آقای کاکاوند
  ممنون به خاطر زحمتهایی که می کشین
  ولی این جلسه ی خصوصی رو که حذف کردین اگه می ذاشتین صفحه اول بهتر بود . خیلی قشنگه .

 6. سلام علی آقا دستت درد نکنه
  ایشالله حضرت زهرا اجرتو بده
  صدای آقا حمید بغض عجیبی داره

 7. ناشناس گفت:

  سلام ببخشید دیروزمن دیدم یکی ازجلسه های خصوصی آقاحمید روی سایت بود ولی الآن نیست چی شد چرا برداشتید؟؟؟

 8. zaker گفت:

  اقا حمید میگفت حسینی بشین نه هیئتی ، هیئتی که بشین فقط به فکر خودمونیم و و تو سر هم دیگه میزنیم
  اکه حسینی بشیم همه زیز یه پرچمیم و به امام حسین فکر میکنیم

 9. ناشناس گفت:

  سلام یه سوال آقا حمیدتا اصفهان بود از این جلسات نداشت حالا چطور رفته تهران ازاین جلسات میره. اصفهان که بود محرم ورمضان و فاطمیه

 10. مجید گفت:

  خیلی..ساییتون عالیه..من تازه اشنا شدم..از وقتی اشنا شدم هر روز سر میزنم..ممنون از شما نوکر سید الشهدا
  بازم به روز باشید ممنون

 11. رسالت نوکری(تارنمای بزرگ بروزترین سخنرانی و مداحی کشور)
  http://www.resalatenokary.mihanblog.com
  منتظر حضور گرم شما هستیم.یاعلی

 12. محمد گفت:

  داداش دمت گرم
  هرجا حمید باشه تو هم هستی
  ایول الله
  ای کاش من هم مث شما بودم
  یا علی

 13. محمد گفت:

  سلام
  خدا وکیلی جواب سوال منا بدبد؟
  چرا اقای حمید علیمی که اصفهانی هستن تازگی ها میرند تهران برنامه اجرا کنند؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  رابطه حمید علیمی و هادی یزدانی خوبه؟
  در اخر هم باید بگم اگه شما توی سایتتون تمام حقایق را میذاشتید خیلی از شایعه ها از بین میرفت.
  اجرتون با ساقی بی دست کربلا

  • علی کاکاوند- مدیریت گفت:

   سلام
   آقای علیمی چند ماهی هست تهران زندگی می کنند.
   بله رابطه خوبی دارند.
   ممنونم از لطف شما

 14. ناشناس گفت:

  سلام اقا حمید محرم کجا جلسه دارن ممنون میشم اگه اطلاع بدهید

 15. رضا گفت:

  سلام
  یه سوالی ذهنمو مشغول کرده اینه که ما تو جلسه دوربین فیلمبرداری ندیدیم فایل تصویری رو زدید به زودی ماجرا از چه قراره؟

  خدا وکیلی اولین سایتی که مرورگرمو باز میکنم سر میزنم نوای کربلا است. روزیتون همیشه با امام حسین.
  وعدگاه ما کنار ضریح ائمه بقیع انشا الله.

  • علی کاکاوند- مدیریت گفت:

   سلام
   این از لطف شماست و ممنونم از لطف شما
   شما در بهتر کار کردن ما در سایت بسیار نقش دارید. ممنونم
   مراسم تصویری هم در سایت قرار گرفت

 16. سرباز گفت:

  سلام
  سپاس بزرگوار استفاده کردیم
  خداقوت
  عالی بود

  سرباز
  http://hazratevala.blogfa.com/

 17. مهران ملکی گفت:

  اقای علیمی انشالله محرم اصفهان هستند؟ جواب بدید

  اقای علیمی مگه تهران مداح نداشت که شما رفتید یا اگه داشته خوب نبودند به شما گفتند بیا تهران من منتظرم اقا حمید بلرگرده اصفهان

 18. مهران ملکی گفت:

  دوست دارم اقای علیمی خوده حضرت زهرا هوادارت باشه(مهران ملکی) اصفهان دیزیچه

 19. امیر گفت:

  با سلام و خسته نباشید ببخشید چرا در ردیف سوم دوتا عکس جپی یکی اند

 20. سلام
  آقا کریم تند نرو برادر
  آقای کاکوند همیشه و در اکثر اوقات فقط مداحی های آقا حمید رو میذارن
  با لحن بهتری هم میاونستید صحبت کنید

  • علی کاکاوند- مدیریت گفت:

   سلام
   بزگوارید
   اشتباه از طرف من بود. مشکلی نیست

 21. ناشناس گفت:

  واقعا آقا حمید رفت از اصفهان؟؟؟!!!!! 🙁
  خوش به حال تهرانیها. ما که قدرش رو نداشتم. انشالله هرجا که هست موفق باشه.

 22. zaker گفت:

  اقا کریم راحت شدی حالا ؟
  اقا کریم عزاداری امام حسین به اسم نویسی تو سایت نوای کربلا نیست مهم اربابه که امضا میکنه بقیه مهم نستن
  اقای کاکاوند منظوری هم نداشتن یه کم طرز فکرتون رو عوض کنید

  • علی کاکاوند- مدیریت گفت:

   سلام
   بزگوارید
   اشتباه از طرف من بود. مشکلی نیست

 23. zaker گفت:

  سلام دوست عزیز دست درد نکند
  اگه میشه عکس ها و ویدئو ها را تو سایت بذارین
  تشکر

 24. کریم گفت:

  حسن حسین خانی آدم نبود؟؟؟ چرا اسمشو نزدید؟؟

  • علی کاکاوند- مدیریت گفت:

   سلام
   جسارت به مداحان دیگه نیست
   چشم ویرایش می کنم.
   با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تصویر امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.