حمید علیمی

اینستاگرام سایت نوای کربلا
اینستاگرام سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
متن
 • مراسم هفتگی هیئت مکتب الحسین (ع) اصفهان : جمعه ها ساعت 10 صبح ، اصفهان ، خیابان عبدالرزاق ، جنب پارکینگ شهرداری ، مسجد سلام


وفات حضرت خدیجه (س) صوتی و تصویری

وفات حضرت خدیجه (س) صوتی و تصویری

 

 

 

مراسم کامل وفات حضرت خدیجه (س) با مداحی حاج عبدالرضا هلالی و کربلایی حمید علیمی

 

 

مکان برگزاری : هیئت خادم الرضا (ع) قم ۹۳

 

 

 

کلمات کلیدی :

وفات حضرت خدیجه (س) صوتی و تصویری، وفات حضرت خدیجه حمید علیمی و عبدالرضا هلالی، وفات حضرت خدیجه علیمی هلالی، وفات حضرت خدیجه ۹۳ علیمی هلالی، هیئت خادم الرضا قم، دانلود مراسم وفات حضرت خدیجه، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا،

وفات حضرت خدیجه (س) صوتی و تصویری، وفات حضرت خدیجه حمید علیمی و عبدالرضا هلالی، وفات حضرت خدیجه علیمی هلالی، وفات حضرت خدیجه ۹۳ علیمی هلالی، هیئت خادم الرضا قم، دانلود مراسم وفات حضرت خدیجه، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا،

وفات حضرت خدیجه (س) صوتی و تصویری، وفات حضرت خدیجه حمید علیمی و عبدالرضا هلالی، وفات حضرت خدیجه علیمی هلالی، وفات حضرت خدیجه ۹۳ علیمی هلالی، هیئت خادم الرضا قم، دانلود مراسم وفات حضرت خدیجه، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا،

وفات حضرت خدیجه (س) صوتی و تصویری، وفات حضرت خدیجه حمید علیمی و عبدالرضا هلالی، وفات حضرت خدیجه علیمی هلالی، وفات حضرت خدیجه ۹۳ علیمی هلالی، هیئت خادم الرضا قم، دانلود مراسم وفات حضرت خدیجه، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا،

وفات حضرت خدیجه (س) صوتی و تصویری، وفات حضرت خدیجه حمید علیمی و عبدالرضا هلالی، وفات حضرت خدیجه علیمی هلالی، وفات حضرت خدیجه ۹۳ علیمی هلالی، هیئت خادم الرضا قم، دانلود مراسم وفات حضرت خدیجه، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا،

 

 

صوتی :

 

 

عنوان پخش آنلاین
روضه ۱ ( حمید علیمی)  [jwplayer mediaid=”8083″]
روضه ۲ ( حمید علیمی)  [jwplayer mediaid=”8084″]
همه شب مرا ستاند (حمید علیمی) (تک)  [jwplayer mediaid=”8079″]
مادر زهرا کجا می ری از کنار احمد (حمید علیمی)(تک)  [jwplayer mediaid=”8080″]
بای ذنب قتلونی (حمید علیمی ) (شور)  [jwplayer mediaid=”8075″]
ای اسمت ذات خدا (حمید علیمی) (سنگین)  [jwplayer mediaid=”8076″]
ای هم راز مصطفی ای حامی دین سلام (حمید علیمی)(شور)  [jwplayer mediaid=”8077″]
ای که به عشقت اسیر (حمید علیمی ) ( سنگین)  [jwplayer mediaid=”8078″]
ام الزهرا یا خدیجه (حمید علیمی)(واحد)  [jwplayer mediaid=”8082″]
منم غلام کوی تو (سنگین) هلالی  [jwplayer mediaid=”8081″]
ز دیده دارم آرزو ( هلالی) ( سنگین)  [jwplayer mediaid=”8087″]
روضه آخر (هلالی)  [jwplayer mediaid=”8085″]
 سخنرانی حمید علیمی در مورد رهبر  [jwplayer mediaid=”8086″]

 

 

تصویری :

 

 


کلمات کلیدی :

وفات حضرت خدیجه (س) صوتی و تصویری، وفات حضرت خدیجه حمید علیمی و عبدالرضا هلالی، وفات حضرت خدیجه علیمی هلالی، وفات حضرت خدیجه ۹۳ علیمی هلالی، هیئت خادم الرضا قم، دانلود مراسم وفات حضرت خدیجه، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا،

وفات حضرت خدیجه (س) صوتی و تصویری، وفات حضرت خدیجه حمید علیمی و عبدالرضا هلالی، وفات حضرت خدیجه علیمی هلالی، وفات حضرت خدیجه ۹۳ علیمی هلالی، هیئت خادم الرضا قم، دانلود مراسم وفات حضرت خدیجه، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا،

وفات حضرت خدیجه (س) صوتی و تصویری، وفات حضرت خدیجه حمید علیمی و عبدالرضا هلالی، وفات حضرت خدیجه علیمی هلالی، وفات حضرت خدیجه ۹۳ علیمی هلالی، هیئت خادم الرضا قم، دانلود مراسم وفات حضرت خدیجه، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا،

وفات حضرت خدیجه (س) صوتی و تصویری، وفات حضرت خدیجه حمید علیمی و عبدالرضا هلالی، وفات حضرت خدیجه علیمی هلالی، وفات حضرت خدیجه ۹۳ علیمی هلالی، هیئت خادم الرضا قم، دانلود مراسم وفات حضرت خدیجه، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا،

وفات حضرت خدیجه (س) صوتی و تصویری، وفات حضرت خدیجه حمید علیمی و عبدالرضا هلالی، وفات حضرت خدیجه علیمی هلالی، وفات حضرت خدیجه ۹۳ علیمی هلالی، هیئت خادم الرضا قم، دانلود مراسم وفات حضرت خدیجه، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا،6,477 مرتبه

28 پاسخ به “وفات حضرت خدیجه (س) صوتی و تصویری”

 1. رضا گفت:

  سلام به برادرایی اینو مگم که حمید علیمی ولایتی بی دلیل کسی رو از ولایتی بودنش حذف نکنید
  وما همه باید پیرو امام خامنه ای باشیم
  ما همه سرباز توایم خامنه ای

 2. رضا گفت:

  سلام لطفا صحبت که در مورد امام خامنه ای گفته شده رو کامل تر بگذارید .ممنمون اتماس دعا

 3. 133 گفت:

  سلام
  باتشکر
  فقط یک درخواست
  لطفا اگه میشه فایل های تصویری رو با موضوعشون بنویسید که کدوم روضس کدوم شور کدوم واحد
  بیزحمت انجام بدید
  خداخیرت بده
  یاعلی.ع.

 4. علی گفت:

  سلام
  خسته نباشید.
  تورو خدا به من بگید ترک تصویری بای ذنب قتلونی کدوم هستش? من سرعت نتم پایینه ،من اینو میخوام

 5. SAEIDMOHAMMADI54@GMAIL.COM گفت:

  باعرض سلام خدمت علی اقا
  مداحی ها خیلی زیبا بود مثثثثل همیشه
  اون تراک اخر که اسمش در مورد رهبر . اصلا صحبت حمید خان در مورد رهبر نبود که چرا بیخود بحث رو سیاسی کردین . بحث در مورد امام حسین و تفرقه بین شیعیان بود علی اقا بهتره اسم تراک اخر رو عوض کنید .علت محبوبیت حمید جان اینه که فقط از اهل بیت میخونه دنبال سیاست کثیف نیست لطفا حمید به خراب نکنید بزارید دوسش داشته باشیم ممون داش علی کاکاوند

  • منصور گفت:

   ببین دادش اتفلقا به گفته ی امام خمینی بیشتره دینه ما سیاسته
   حمید اقا هم با این حرفشون خیلی کاره درستی کردن چون خیلی ها که موضع ایشون رو در مورد ولی فقیه نمیدونستن مداحی هاشونو زیاد دنبال نمیکردن اما حالا دیگه بهانه ای نداره
   اقای بهجت در مور ولی فقیه گفتند هر کی با این سید اولاد پیامبر مشکل داشته باشه اون دنیا نگه میدارنش

   • ناشناس گفت:

    سلام فکر کنم آقا حمید تو اون کلیپ دارن از سد صادق سیرازی دفاع میکنن نه از آقا

 6. سلام
  با دانلود مراسم شبهای قدر رمضان ۱۳۹۳ با نوای کربلایی رسول عموشاهی بروز میباشیم
  ————————————————————————

 7. vahid گفت:

  آقا دم شماگرم پس چرا تصویری شور های آخر عبدالرضا هلالی رو نذاشتید ؟؟؟؟؟
  دنیای من و یاحسین غریب مادر و ته گودال مادر افتاده رو نذاشتید ……………………………

 8. محمد گفت:

  باسلام.ممنون از زحماتتون.چرا یا وجود دوربین های با اون کیفیت بازم کیفیت فیلم ها پایینه؟

 9. ناشناس گفت:

  سلام چرا ازمراسم شب های قدرفیلم برداری نمیکردند حیف بود واقعا عالی خوندند مخصوصا شب۲۱

  • علیرضاH گفت:

   شب ۲۱ رمضان-من یه نفر را دیدم بالای داربستا با یه دوربین کوچیک داشت فیلم میگرفت-حالا نمیدونم پخش میشه یانه

 10. علیرضاH گفت:

  سلام
  شب ۲۱ رمضان آقا حمید گل کاشتن
  عاااااااااااااااااااااااالی بود

 11. حسین ذاکر گفت:

  یعنی دانلود نمیشه

 12. سلام برنامه ۱۹ رمضان که صبح بود چرا برداشتید؟

 13. مهدی گفت:

  علی اقا سلام ممنون از زحماتی که میکشید ولی اون یه تراک راست میگن افتاده شایدم با ترذاک های دیگه گذاشتید قاطی هست ولی میتونید از سایت zakerin313اون تراک رو پیدا کنید اینجا بزارید ممنون.

 14. علی گفت:

  سلام زودتر اگه ممکن است مراسم شهادت امام علی ع را در تهران
  اعلام کنید با تشکر فراوان فراوان از علی اقای عزیز و زحمت کش

 15. جواد گفت:

  سلام.چرازمینه اخزکه میگفت منی که ازتودم میزنمونزاشتی…فوق العاده بود

  • علی کاکاوند- مدیریت گفت:

   سلام
   کل سی دی در سایت قرار گرفت بدون اینکه تراکی را حذف کنیم

 16. عسکری گفت:

  سلام چطور باید در سامانه پیامکی عضو شویم

 17. حسن گفت:

  سلام
  فایل های صوتی شب های ماه رمضان رو کی میزارید
  اگه میشه زودتر
  منتظریم
  ما که محروم شدیم از مجالس قدر (لعنت به این فاصله ها)

 18. عرفان امینی گفت:

  سلام آقای کاکاوند
  هنوز هم میشه به شما پیامک بدیم تا عضو سامانه بشیم؟؟؟
  چون من به یه چند تا از رفیق هام گفتم

  • علی کاکاوند- مدیریت گفت:

   سلام
   بله
   مراسم دیشب را هم اگر خوب ضبط کردید برایم بفرستید

 19. مهدی گفت:

  خیلی عالیه دستتون درد نکنه

 20. امیدسلیمانی گفت:

  ممنون

 21. سلام علی اقا خواهشا زودتر تصویریرو بزارید
  ۱سوال روز شهادت اقا حمید تهران با هلالی برنامه دارند یانه میدان امام حسین؟

  • علی کاکاوند- مدیریت گفت:

   سلام
   بله مراسم دارند
   منتظر هستم سایت آقای هلالی اعلام کند و من هم اعلام کنم.
   چون اگر به هر نحوی مراسم لغو شده باشد و من اطلاع رسانی کنم خیلی دوستان آواره میشن توی خیابان ها.

 22. سرباز گفت:

  سلام بزرگوار
  خداقوت
  الهی به حق حضرت امیر همیشه در این راه موفق باشید
  آرزوی ما سربلندی شیعه است
  خدا شمام رو هم خیر بده که تو این راه قدم بر می دارید
  در این شبها ما بچه های وب حضرت والا رو هم دعا کنید

  تشکر
  یا علی
  سرباز

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تصویر امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.