حمید علیمی

اینستاگرام سایت نوای کربلا
اینستاگرام سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا


میلاد حضرت علی اکبر (ع) زنجان ۹۳

میلاد حضرت علی اکبر (ع) زنجان ۹۳

 

 

 

مراسم کامل میلاد حضرت علی اکبر (ع)

 

 

با مداحی حمید علیمی و حسین عینی فرد

 

 

مکان : زنجان ۹۳

 

 

کلمات کلیدی :

 میلاد حضرت علی اکبر زنجان ۹۳، میلاد حضرت علی اکبر حمید علیمی زنجان، حمید علیمی میلاد حضرت علی اکبر ۹۳، حمید علیمی میلاد، حمید علیمی مولودی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی،حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا، میلاد حضرت علی اکبر زنجان ۹۳، میلاد حضرت علی اکبر حمید علیمی زنجان، حمید علیمی میلاد حضرت علی اکبر ۹۳، حمید علیمی میلاد، حمید علیمی مولودی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی،حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا، میلاد حضرت علی اکبر زنجان ۹۳، میلاد حضرت علی اکبر حمید علیمی زنجان، حمید علیمی میلاد حضرت علی اکبر ۹۳، حمید علیمی میلاد، حمید علیمی مولودی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی،حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا، میلاد حضرت علی اکبر زنجان ۹۳، میلاد حضرت علی اکبر حمید علیمی زنجان، حمید علیمی میلاد حضرت علی اکبر ۹۳، حمید علیمی میلاد، حمید علیمی مولودی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی،حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا، میلاد حضرت علی اکبر زنجان ۹۳، میلاد حضرت علی اکبر حمید علیمی زنجان، حمید علیمی میلاد حضرت علی اکبر ۹۳، حمید علیمی میلاد، حمید علیمی مولودی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی،حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا، میلاد حضرت علی اکبر زنجان ۹۳، میلاد حضرت علی اکبر حمید علیمی زنجان، حمید علیمی میلاد حضرت علی اکبر ۹۳، حمید علیمی میلاد، حمید علیمی مولودی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی،حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا،

 

 

عنوان پخش آنلاین
روضه ۱ (حمید علیمی)  
روضه ۲ (حمید علیمی) [jwplayer mediaid=”8219″]
خورشید امیدم پس بزن ابرها رو (حمید علیمی) [jwplayer mediaid=”8221″]
علی اکبر جوان لیلا ( حمید علیمی) [jwplayer mediaid=”8213″]
السلام علی الحسین (حمید علیمی) [jwplayer mediaid=”8214″]
آقا سلام دوباره اومده این نوکرت (حمید علیمی) [jwplayer mediaid=”8212″]
همه ایل و تبار تو سلطان (حمید علیمی) [jwplayer mediaid=”8215″]
می ایستم خدا را به تماشا (حمید علیمی) [jwplayer mediaid=”8216″]
روضه . حمید علیمی و عینی فرد [jwplayer mediaid=”8217″]
روضه عینی فرد [jwplayer mediaid=”8218″]
روضه آخر (حمید علیمی) [jwplayer mediaid=”8220″]

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

 میلاد حضرت علی اکبر زنجان ۹۳، میلاد حضرت علی اکبر حمید علیمی زنجان، حمید علیمی میلاد حضرت علی اکبر ۹۳، حمید علیمی میلاد، حمید علیمی مولودی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی،حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا، میلاد حضرت علی اکبر زنجان ۹۳، میلاد حضرت علی اکبر حمید علیمی زنجان، حمید علیمی میلاد حضرت علی اکبر ۹۳، حمید علیمی میلاد، حمید علیمی مولودی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی،حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا، میلاد حضرت علی اکبر زنجان ۹۳، میلاد حضرت علی اکبر حمید علیمی زنجان، حمید علیمی میلاد حضرت علی اکبر ۹۳، حمید علیمی میلاد، حمید علیمی مولودی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی،حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا، میلاد حضرت علی اکبر زنجان ۹۳، میلاد حضرت علی اکبر حمید علیمی زنجان، حمید علیمی میلاد حضرت علی اکبر ۹۳، حمید علیمی میلاد، حمید علیمی مولودی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی،حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا، میلاد حضرت علی اکبر زنجان ۹۳، میلاد حضرت علی اکبر حمید علیمی زنجان، حمید علیمی میلاد حضرت علی اکبر ۹۳، حمید علیمی میلاد، حمید علیمی مولودی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی،حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا، میلاد حضرت علی اکبر زنجان ۹۳، میلاد حضرت علی اکبر حمید علیمی زنجان، حمید علیمی میلاد حضرت علی اکبر ۹۳، حمید علیمی میلاد، حمید علیمی مولودی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی،حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا،3,781 مرتبه

24 پاسخ به “میلاد حضرت علی اکبر (ع) زنجان ۹۳”

 1. دانلود بهترین هاوشاهکارها در گلچینی از شهادت ها سال ۱۳۸۴
  http://masterpiece-alimi.blog.ir/1393/06/20/a24

 2. امیر گفت:

  سلام….ببخشید میشه آدرس هم بزنید که ظهر شهادت کجاست ممنون میشم هییت مسلم بن عقیل(ع)

  ممنونم

 3. محب الحسین(ع) گفت:

  مراسم ظهر شهادت امام صادق(ع) با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی–هیئت مسلم ابن عقیل(ع) کاشان

 4. کلب الحسین (علیه السلام) گفت:

  سلام اقا حمید شب جمعه دیوانگان هیات دارند و جمعه ظهر کاشان حسینیه جوانان مسلم بن عقیل(علیه السلام) جلسه دارند .

 5. حسین ذاکر گفت:

  اقا حمید میگه که هیئتی نشین ، حسینی بشین

 6. vahid گفت:

  مداح فقططططططططططططططططططططط حاج محمود کریمی همین و بسسسسسسسسسسس.

 7. امير اسي گفت:

  سلام علی اقا.حمید اقا شهادت امام صادق علیه السلام تو تهران برنامه دارند یا نه؟

  • علی کاکاوند- مدیریت گفت:

   سلام
   هر زمان مراسمی باشد اطلاع رسانی می شود

 8. ناشناس گفت:

  سلام علی آقا حمید آقا شهادت امام صادق مشهد جلسه دارند؟

  • علی کاکاوند- مدیریت گفت:

   سلام
   هر زمان مراسمی باشد اطلاع رسانی می شود

 9. علی گفت:

  سلام ..شهادت امام صادق کجا برنامه دارند ؟؟؟

  • علی کاکاوند- مدیریت گفت:

   سلام
   هر زمان مراسمی باشد اطلاع رسانی می شود

 10. mohsen 313 گفت:

  سلام چرا دانلود نمیشه؟

 11. ابراهیم گفت:

  سلام علی اقای گل- ممنون که این مراسمو تو سایت قرار دادین.فقط اگه میشه اون نوحه ای که میگفت (راضی نشو آقا دور از توبمیرم)رو توسایت قرار بدین.واینکه اگه میشه متن مداحی هایی که حمید اقا خوندن رو تو سایت قرار بدین

  • میر ابراهیم ازتبریز گفت:

   سلام.چرا به نظراتی که میذاریم هیچ جوابی نمیدی علی آقا؟خواهشا
   حداقل جواب بدین.ممنون از علی آقای بچه پایتخت.

   • علی کاکاوند- مدیریت گفت:

    سلام
    من نظراتی را که لازم به پاسخ باشد را جواب می دهم
    اگر سولی کردید دوباره بفرستید
    با تشکر

    • ناشناس گفت:

     من پرسیدم که نوحه (راضی نشوآقا دور از تو بمیرم)رو توسایت قرار بدین.؟ممنون.

 12. امير اسي گفت:

  سلام.علی اقا حالا که حمید اقا تشریف اوردن تهران ما چشم امیدمون به شماست که جلسات ایشونو اطلاع رسانی کنید ولی متاسفانه هیچ خبری نمیشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تصویر امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.