حمید علیمی

اینستاگرام سایت نوای کربلا
اینستاگرام سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
متن
  • مراسم هفتگی هیئت مکتب الحسین (ع) اصفهان : جمعه ها ساعت 10 صبح ، اصفهان ، خیابان عبدالرزاق ، جنب پارکینگ شهرداری ، مسجد سلام


عید غدیر خم ۹۲

عید غدیر خم ۹۲ 

 

مراسم کامل جشن عید غدیر خم با مدیحه سرایی حمید علیمی

 

مکان برگزاری: قم ۹۲

کلمات کلیدی :

 جشن عید غدیر ۹۲، جشن عید غدیر حمید علیمی ۹۲، حمید علیمی،حمیدرضا علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی،حمید علیمی علی کاکاوند،حمید علیمی عید غدیر ۹۲ خادم الرضا،حمید علیمی عید غدیر ۹۲ قم،حمیدرضا علیمی،خادم الرضا عید غدیر ۹۲ حمید علیمی، دانلود سینه زنی جدید،دانلود نوحه های حمید علیمی،دانلود نوحه های فاطمیه ۹۲ حمید علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی،سایت نوای کربلا،علیمی،علیمی،عید غدیر ۹۲،مکتب الحسین اصفهان،نوای کربلا،هیئت مکتب الحسین اصفهان،هیئت خادم الرضا،هیئت مکتب الحسین اصفهان،جشن عید غدیر ۹۲، جشن عید غدیر حمید علیمی ۹۲، حمید علیمی،حمیدرضا علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی،حمید علیمی علی کاکاوند،حمید علیمی عید غدیر ۹۲ خادم الرضا،حمید علیمی عید غدیر ۹۲ قم،حمیدرضا علیمی،خادم الرضا عید غدیر ۹۲ حمید علیمی، دانلود سینه زنی جدید،دانلود نوحه های حمید علیمی،دانلود نوحه های فاطمیه ۹۲ حمید علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی،سایت نوای کربلا،علیمی،علیمی،عید غدیر ۹۲،مکتب الحسین اصفهان،نوای کربلا،هیئت مکتب الحسین اصفهان،هیئت خادم الرضا،هیئت مکتب الحسین اصفهان،جشن عید غدیر ۹۲، جشن عید غدیر حمید علیمی ۹۲، حمید علیمی،حمیدرضا علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی،حمید علیمی علی کاکاوند،حمید علیمی عید غدیر ۹۲ خادم الرضا،حمید علیمی عید غدیر ۹۲ قم،حمیدرضا علیمی،خادم الرضا عید غدیر ۹۲ حمید علیمی، دانلود سینه زنی جدید،دانلود نوحه های حمید علیمی،دانلود نوحه های فاطمیه ۹۲ حمید علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی،سایت نوای کربلا،علیمی،علیمی،عید غدیر ۹۲،مکتب الحسین اصفهان،نوای کربلا،هیئت مکتب الحسین اصفهان،هیئت خادم الرضا،هیئت مکتب الحسین اصفهان،جشن عید غدیر ۹۲، جشن عید غدیر حمید علیمی ۹۲، حمید علیمی،حمیدرضا علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی،حمید علیمی علی کاکاوند،حمید علیمی عید غدیر ۹۲ خادم الرضا،حمید علیمی عید غدیر ۹۲ قم،حمیدرضا علیمی،خادم الرضا عید غدیر ۹۲ حمید علیمی، دانلود سینه زنی جدید،دانلود نوحه های حمید علیمی،دانلود نوحه های فاطمیه ۹۲ حمید علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی،سایت نوای کربلا،علیمی،علیمی،عید غدیر ۹۲،مکتب الحسین اصفهان،نوای کربلا،هیئت مکتب الحسین اصفهان،هیئت خادم الرضا،هیئت مکتب الحسین اصفهان،

 

 

عنوان پخش آنلاین
مدیحه سرایی ۱ [jwplayer mediaid=”6983″]
خدای عشق رب دلبری بود [jwplayer mediaid=”6981″]
به جنت بازم جشن غدیر [jwplayer mediaid=”6985″]
مدیحه سرایی ۲ [jwplayer mediaid=”6982″]
روضه آخر [jwplayer mediaid=”6984″]

 

 

کل مراسم در یک فایل زیپ (دانلود)

کلمات کلیدی :

جشن عید غدیر ۹۲، جشن عید غدیر حمید علیمی ۹۲، حمید علیمی،حمیدرضا علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی،حمید علیمی علی کاکاوند،حمید علیمی عید غدیر ۹۲ خادم الرضا،حمید علیمی عید غدیر ۹۲ قم،حمیدرضا علیمی،خادم الرضا عید غدیر ۹۲ حمید علیمی، دانلود سینه زنی جدید،دانلود نوحه های حمید علیمی،دانلود نوحه های فاطمیه ۹۲ حمید علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی،سایت نوای کربلا،علیمی،علیمی،عید غدیر ۹۲،مکتب الحسین اصفهان،نوای کربلا،هیئت مکتب الحسین اصفهان،هیئت خادم الرضا،هیئت مکتب الحسین اصفهان،جشن عید غدیر ۹۲، جشن عید غدیر حمید علیمی ۹۲، حمید علیمی،حمیدرضا علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی،حمید علیمی علی کاکاوند،حمید علیمی عید غدیر ۹۲ خادم الرضا،حمید علیمی عید غدیر ۹۲ قم،حمیدرضا علیمی،خادم الرضا عید غدیر ۹۲ حمید علیمی، دانلود سینه زنی جدید،دانلود نوحه های حمید علیمی،دانلود نوحه های فاطمیه ۹۲ حمید علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی،سایت نوای کربلا،علیمی،علیمی،عید غدیر ۹۲،مکتب الحسین اصفهان،نوای کربلا،هیئت مکتب الحسین اصفهان،هیئت خادم الرضا،هیئت مکتب الحسین اصفهان،جشن عید غدیر ۹۲، جشن عید غدیر حمید علیمی ۹۲، حمید علیمی،حمیدرضا علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی،حمید علیمی علی کاکاوند،حمید علیمی عید غدیر ۹۲ خادم الرضا،حمید علیمی عید غدیر ۹۲ قم،حمیدرضا علیمی،خادم الرضا عید غدیر ۹۲ حمید علیمی، دانلود سینه زنی جدید،دانلود نوحه های حمید علیمی،دانلود نوحه های فاطمیه ۹۲ حمید علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی،سایت نوای کربلا،علیمی،علیمی،عید غدیر ۹۲،مکتب الحسین اصفهان،نوای کربلا،هیئت مکتب الحسین اصفهان،هیئت خادم الرضا،هیئت مکتب الحسین اصفهان،جشن عید غدیر ۹۲، جشن عید غدیر حمید علیمی ۹۲، حمید علیمی،حمیدرضا علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی،حمید علیمی علی کاکاوند،حمید علیمی عید غدیر ۹۲ خادم الرضا،حمید علیمی عید غدیر ۹۲ قم،حمیدرضا علیمی،خادم الرضا عید غدیر ۹۲ حمید علیمی، دانلود سینه زنی جدید،دانلود نوحه های حمید علیمی،دانلود نوحه های فاطمیه ۹۲ حمید علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی،سایت نوای کربلا،علیمی،علیمی،عید غدیر ۹۲،مکتب الحسین اصفهان،نوای کربلا،هیئت مکتب الحسین اصفهان،هیئت خادم الرضا،هیئت مکتب الحسین اصفهان،3,071 مرتبه

4 پاسخ به “عید غدیر خم ۹۲”

  1. سلام. خسته نباشید. حتما شام غریبان هم پخش نشده؟

  2. اناکلب الرقیه گفت:

    سلام تا اینجا رو خوب اومدید ممنون ولی چرا عاشورا رو نمی زارید تو سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تصویر امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.