حمید علیمی

اینستاگرام سایت نوای کربلا
اینستاگرام سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
متن
 • مراسم هفتگی هیئت مکتب الحسین (ع) اصفهان : جمعه ها ساعت 10 صبح ، اصفهان ، خیابان عبدالرزاق ، جنب پارکینگ شهرداری ، مسجد سلام


مراسم هفتگی ۲۲ خرداد(تهران)

مراسم هفتگی ۲۲ خرداد(تهران) 

 

 

 

مراسم کامل هفتگی ۲۲ خرداد با مداحی

 

کربلایی حمید علیمی،عبدالرضا هلالی،روح الله بهمنی

 

مکان : تهران

 

 

کلمات کلیدی :

 مراسم هفتگی ۲۲ خرداد (هیئت ارضا (ع) ) تهران، هیئت الرضا، حمید علیمی هلالی، هفتگی ۲۲ خرداد، حمید علیمی هلالی هفتگی ۲۲ خرداد، حمید علیمی بهمنی هلالی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، مکتب الحسین اصفهان، نوای کربلا،مراسم هفتگی ۲۲ خرداد (هیئت ارضا (ع) ) تهران، هیئت الرضا، حمید علیمی هلالی، هفتگی ۲۲ خرداد، حمید علیمی هلالی هفتگی ۲۲ خرداد، حمید علیمی بهمنی هلالی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، مکتب الحسین اصفهان، نوای کربلا،مراسم هفتگی ۲۲ خرداد (هیئت ارضا (ع) ) تهران، هیئت الرضا، حمید علیمی هلالی، هفتگی ۲۲ خرداد، حمید علیمی هلالی هفتگی ۲۲ خرداد، حمید علیمی بهمنی هلالی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، مکتب الحسین اصفهان، نوای کربلا،مراسم هفتگی ۲۲ خرداد (هیئت ارضا (ع) ) تهران، هیئت الرضا، حمید علیمی هلالی، هفتگی ۲۲ خرداد، حمید علیمی هلالی هفتگی ۲۲ خرداد، حمید علیمی بهمنی هلالی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، مکتب الحسین اصفهان، نوای کربلا،مراسم هفتگی ۲۲ خرداد (هیئت ارضا (ع) ) تهران، هیئت الرضا، حمید علیمی هلالی، هفتگی ۲۲ خرداد، حمید علیمی هلالی هفتگی ۲۲ خرداد، حمید علیمی بهمنی هلالی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، مکتب الحسین اصفهان، نوای کربلا،مراسم هفتگی ۲۲ خرداد (هیئت ارضا (ع) ) تهران، هیئت الرضا، حمید علیمی هلالی، هفتگی ۲۲ خرداد، حمید علیمی هلالی هفتگی ۲۲ خرداد، حمید علیمی بهمنی هلالی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، مکتب الحسین اصفهان، نوای کربلا

 

عنوان پخش آنلاین

علیمی.مناجات خوانی

[jwplayer mediaid=”8184″]
علیمی.روضه خوانی [jwplayer mediaid=”8185″]
علیمی.این جشن هابرای من آقانمیشود.(تک) [jwplayer mediaid=”8182″]
علیمی.داری میری برگردیر اینکه خداحافظی نداره.(زمینه) [jwplayer mediaid=”8179″]
بهمنی.کربلاسرزمین مادری.(شور) [jwplayer mediaid=”8183″]
بهمنی.بارون اشک من آب فراته.(شور) [jwplayer mediaid=”8187″]

هلالی.گریم گرفته مثل بچه مرده ها/دنیای من/ذکرحضرت سیدالشهدا.(شور)

[jwplayer mediaid=”8181″]
علیمی.شعرخوانی و روضه.(شور) [jwplayer mediaid=”8186″]
بهمنی.دوباره پا گرفته توی هر کوچه.(شعرمدح امام زمان عج) [jwplayer mediaid=”8180″]

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

کلمات کلیدی :

 مراسم هفتگی ۲۲ خرداد (هیئت ارضا (ع) ) تهران، هیئت الرضا، حمید علیمی هلالی، هفتگی ۲۲ خرداد، حمید علیمی هلالی هفتگی ۲۲ خرداد، حمید علیمی بهمنی هلالی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، مکتب الحسین اصفهان، نوای کربلا،مراسم هفتگی ۲۲ خرداد (هیئت ارضا (ع) ) تهران، هیئت الرضا، حمید علیمی هلالی، هفتگی ۲۲ خرداد، حمید علیمی هلالی هفتگی ۲۲ خرداد، حمید علیمی بهمنی هلالی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، مکتب الحسین اصفهان، نوای کربلا،مراسم هفتگی ۲۲ خرداد (هیئت ارضا (ع) ) تهران، هیئت الرضا، حمید علیمی هلالی، هفتگی ۲۲ خرداد، حمید علیمی هلالی هفتگی ۲۲ خرداد، حمید علیمی بهمنی هلالی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، مکتب الحسین اصفهان، نوای کربلا،مراسم هفتگی ۲۲ خرداد (هیئت ارضا (ع) ) تهران، هیئت الرضا، حمید علیمی هلالی، هفتگی ۲۲ خرداد، حمید علیمی هلالی هفتگی ۲۲ خرداد، حمید علیمی بهمنی هلالی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، مکتب الحسین اصفهان، نوای کربلا،مراسم هفتگی ۲۲ خرداد (هیئت ارضا (ع) ) تهران، هیئت الرضا، حمید علیمی هلالی، هفتگی ۲۲ خرداد، حمید علیمی هلالی هفتگی ۲۲ خرداد، حمید علیمی بهمنی هلالی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، مکتب الحسین اصفهان، نوای کربلا،مراسم هفتگی ۲۲ خرداد (هیئت ارضا (ع) ) تهران، هیئت الرضا، حمید علیمی هلالی، هفتگی ۲۲ خرداد، حمید علیمی هلالی هفتگی ۲۲ خرداد، حمید علیمی بهمنی هلالی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، مکتب الحسین اصفهان، نوای کربلا

 

 

 

 3,283 مرتبه

22 پاسخ به “مراسم هفتگی ۲۲ خرداد(تهران)”

 1. متذکر گفت:

  با سلام و خسته نباشید میخواستم سوال کنم از خدمتتون آقای کاکاوند عزیز که صاحب مجلس (منزل) راضی هستن که شما ضبط و پخش میکنین این فایل هارو یا نه؟

  • علی کاکاوند- مدیریت گفت:

   سلام
   من مراسم را از دوستان می گیرم نه از منزل ایشان.
   منزل ایشان بعداز مراسم سی دی مراسم را می فروشد

 2. حسین ذاکر گفت:

  ده سال بعد ، اقا حمید شهادت امام صادق مراسم ندارن ؟

  • علی کاکاوند- مدیریت گفت:

   سلام
   هر زمان مراسمی باشد اطلاع رسانی می شود

 3. بنده خدا گفت:

  سلام
  این مراسم متعلق به هیئت الرضا (ع) نیست

  اگر تاریخش رو درست نوشته باشید روضه منزل آسد محمد توکل میتونه باشه

 4. یه نوکر گفت:

  سلام علی جان امکان دارهدهه محرم سال۸۵ که حمید اقا برامون بذارین مخصوصا شب تاسوعا موهاشون بلند بودن
  ممنون میشم هرچی دنیالش گشتم پیدا نکردم گفتم حتما علی اقا تو ارشیو داره
  خیلی مخلصیم

 5. ولید گفت:

  ۷۱یک روز مانده به محرم امسال دیگه باید بمیریم

 6. محسن گفت:

  سلام آقای علیمی بهترین هستند علی آقا لطف کنید شب تاسوعای سال ۹۰ را پخش کنید

 7. ولید گفت:

  سلام علی جان حمید اقا شب شهادت امام صادق کجا مجلس داره ۶روز دیگس خواهش میکنم جوا بدین
  خیلی گلی علی جان

  • علی کاکاوند- مدیریت گفت:

   سلام
   مراسمی باشد اطلاع رسانی می کنم
   ممنون از محبت شما

 8. ولید گفت:

  در ۱۳:۲۳

  سلام علی جان حمید اقا شب شهادت امام صادق کجا مجلس داره ۶روز دیگس خواهش میکنم جوا بدین
  خیلی گلی علی جان

 9. مسعود گفت:

  داداش واقعآ مراسم محرم ۸۷ را به صورت “مجلس کامل” در سایت قرار میدی؟
  اگه قرار بدی خیلی لطف میکنی عاشق روضه های اون سالم

 10. سید گفت:

  لینک یکی به آخر مونده اشتباهه.با بالائیش مث همه

 11. محسن گفت:

  لطفا از آقا حمید عکسهای جدید یا قدیمی در سایت زیاد پخش کنید مرسی بهترین مئاح ایران فقط آقاحمید هستند

 12. حسین ذاکر گفت:

  سلام دست درد نکنه داداش ، ولی علیمی روضه خوانی
  و علیمی شعر خوانی و روضه دانلود نمیشه

 13. ناشناس گفت:

  چرا اطلاع رسسانی نکردید؟

 14. مهرداد گفت:

  باسلام
  آقا حمید برای شهادت امام صادق(ع) اعلام نکردن اصفهان هستن یا تهران؟
  سپاسگزارم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تصویر امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.