حمید علیمی

اینستاگرام سایت نوای کربلا
اینستاگرام سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
متن
 • مراسم هفتگی هیئت مکتب الحسین (ع) اصفهان : جمعه ها ساعت 10 صبح ، اصفهان ، خیابان عبدالرزاق ، جنب پارکینگ شهرداری ، مسجد سلام


شهادت حضرت زینب (س) ساوه به همراه گزارش تصویری

شهادت حضرت زینب (س) ساوه به همراه گزارش تصویری

 

 

 

مراسم کامل شهادت حضرت زینب (س) با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی

 

 

 

مکان برگزاری : ساوه – ۹۴

 

کلمات کلیدی :

ساوه،شهادت حضرت زینب ساوه،حمید علیمی ساوه،شهادت حضرت زینب حمید علیمی ساوه،شهادت حضرت زینب حمید علیمی ساوه ۹۴، علیمی زینب ۹۴X حمیدرضا علیمی،حمید علیمیX،حمیدرضا علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند،دانلود سینه زنی جدید،دانلود مداحی محرم ۹۰، دانلود نوحه های حمید علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی،سایت نوای کربلا،علیمی،علی کاکاوند،مکتب الحسین اصفهان،نوای کربلا،ساوه،شهادت حضرت زینب ساوه،حمید علیمی ساوه،شهادت حضرت زینب حمید علیمی ساوه،شهادت حضرت زینب حمید علیمی ساوه ۹۴، علیمی زینب ۹۴X حمیدرضا علیمی،حمید علیمیX،حمیدرضا علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند،دانلود سینه زنی جدید،دانلود مداحی محرم ۹۰، دانلود نوحه های حمید علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی،سایت نوای کربلا،علیمی،علی کاکاوند،مکتب الحسین اصفهان،نوای کربلا،ساوه،شهادت حضرت زینب ساوه،حمید علیمی ساوه،شهادت حضرت زینب حمید علیمی ساوه،شهادت حضرت زینب حمید علیمی ساوه ۹۴، علیمی زینب ۹۴X حمیدرضا علیمی،حمید علیمیX،حمیدرضا علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند،دانلود سینه زنی جدید،دانلود مداحی محرم ۹۰، دانلود نوحه های حمید علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی،سایت نوای کربلا،علیمی،علی کاکاوند،مکتب الحسین اصفهان،نوای کربلا،ساوه،شهادت حضرت زینب ساوه،حمید علیمی ساوه،شهادت حضرت زینب حمید علیمی ساوه،شهادت حضرت زینب حمید علیمی ساوه ۹۴، علیمی زینب ۹۴X حمیدرضا علیمی،حمید علیمیX،حمیدرضا علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند،دانلود سینه زنی جدید،دانلود مداحی محرم ۹۰، دانلود نوحه های حمید علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی،سایت نوای کربلا،علیمی،علی کاکاوند،مکتب الحسین اصفهان،نوای کربلا،ساوه،شهادت حضرت زینب ساوه،حمید علیمی ساوه،شهادت حضرت زینب حمید علیمی ساوه،شهادت حضرت زینب حمید علیمی ساوه ۹۴، علیمی زینب ۹۴X حمیدرضا علیمی،حمید علیمیX،حمیدرضا علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند،دانلود سینه زنی جدید،دانلود مداحی محرم ۹۰، دانلود نوحه های حمید علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی،سایت نوای کربلا،علیمی،علی کاکاوند،مکتب الحسین اصفهان،نوای کربلا،ساوه،شهادت حضرت زینب ساوه،حمید علیمی ساوه،شهادت حضرت زینب حمید علیمی ساوه،شهادت حضرت زینب حمید علیمی ساوه ۹۴، علیمی زینب ۹۴X حمیدرضا علیمی،حمید علیمیX،حمیدرضا علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند،دانلود سینه زنی جدید،دانلود مداحی محرم ۹۰، دانلود نوحه های حمید علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی،سایت نوای کربلا،علیمی،علی کاکاوند،مکتب الحسین اصفهان،نوای کربلا،ساوه،شهادت حضرت زینب ساوه،حمید علیمی ساوه،شهادت حضرت زینب حمید علیمی ساوه،شهادت حضرت زینب حمید علیمی ساوه ۹۴، علیمی زینب ۹۴X حمیدرضا علیمی،حمید علیمیX،حمیدرضا علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند،دانلود سینه زنی جدید،دانلود مداحی محرم ۹۰، دانلود نوحه های حمید علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی،سایت نوای کربلا،علیمی،علی کاکاوند،مکتب الحسین اصفهان،نوای کربلا،ساوه،شهادت حضرت زینب ساوه،حمید علیمی ساوه،شهادت حضرت زینب حمید علیمی ساوه،شهادت حضرت زینب حمید علیمی ساوه ۹۴، علیمی زینب ۹۴X حمیدرضا علیمی،حمید علیمیX،حمیدرضا علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند،دانلود سینه زنی جدید،دانلود مداحی محرم ۹۰، دانلود نوحه های حمید علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی،سایت نوای کربلا،علیمی،علی کاکاوند،مکتب الحسین اصفهان،نوای کربلا،ساوه،شهادت حضرت زینب ساوه،حمید علیمی ساوه،شهادت حضرت زینب حمید علیمی ساوه،شهادت حضرت زینب حمید علیمی ساوه ۹۴، علیمی زینب ۹۴X حمیدرضا علیمی،حمید علیمیX،حمیدرضا علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند،دانلود سینه زنی جدید،دانلود مداحی محرم ۹۰، دانلود نوحه های حمید علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی،سایت نوای کربلا،علیمی،علی کاکاوند،مکتب الحسین اصفهان،نوای کربلا،ساوه،شهادت حضرت زینب ساوه،حمید علیمی ساوه،شهادت حضرت زینب حمید علیمی ساوه،شهادت حضرت زینب حمید علیمی ساوه ۹۴، علیمی زینب ۹۴X حمیدرضا علیمی،حمید علیمیX،حمیدرضا علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند،دانلود سینه زنی جدید،دانلود مداحی محرم ۹۰، دانلود نوحه های حمید علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی،سایت نوای کربلا،علیمی،علی کاکاوند،مکتب الحسین اصفهان،نوای کربلا،

 

 

مداحی صوتی :

 

 

 

روضه حضرت زینب

زمینه / اگر تو را نداشتم یقین خدا نداشتم

سنگین / همه رفتن و من جا ماندم ای دوست

واحد / معنای واقعیه اصول الکرم حسین

شور / شریکه الحسین

شور / دل من با غم تو آشنا شد غریب مادر

 شور / یا حسین غریب مادر

تک / قرارمون این نبود

 

 

 

 

گزارش تصویری :

 

 

 

 

 3,277 مرتبه

3 پاسخ به “شهادت حضرت زینب (س) ساوه به همراه گزارش تصویری”

 1. سیدحمید گفت:

  سلام. از وقتی که حضور حمید آقا رو تو محضر مبارک عشقم آقاسیدعلی دیدم خیلی خوشحال شدم.
  خواهشا حضور حمید آقا رو در بیت رهبری منعکس کنید تا دشمنان ولایت فقیه بدونن که حمید آقا ولایی و بسیجیه…
  خاک پای سینه زنان حسین بن علی از تبریز (سیدحمید)

 2. ناشناس گفت:

  سلام خوبه اقای علیمی در دیدار با رهبری حضور داشتند اما بازم سینه زنا پیرهنشونو در میارن مداح باید ولایی باشه سمعا و طاعتا باشه.

 3. علی از اهواز گفت:

  عشق است حمید اقا علی جان امشب حمید اقا خمینی شهر جلسه دارن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تصویر امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.