حمید علیمی

اینستاگرام سایت نوای کربلا
اینستاگرام سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
متن
 • مراسم هفتگی هیئت مکتب الحسین (ع) اصفهان : جمعه ها ساعت 10 صبح ، اصفهان ، خیابان عبدالرزاق ، جنب پارکینگ شهرداری ، مسجد سلام


شهادت امام هادی (ع) قم

منتشر شده در: 29 آوریل 2015 موضوع: صفحه نخست, مداحی های سال 94, مطالب ویژه, مناسبت ها

شهادت امام هادی (ع) قم

 

 

 

مراسم کامل شهادت امام هادی (ع) با مداحی حمیدرضا علیمی،روح الله بهمنی،عبدالرضا هلالی

 

 

 

 

مکان برگزاری : قم ، هیئت خادم الرضا (ع)

کلمات کلیدی :

ظهر شهادت امام هادی ۹۴ حمید علیمی،حمید علیمی قم، شهادت امام هادی ۹۴ حمید علیمی،خادم الرضا حمید علیمی امام هادی،حمیدرضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی علی کاکاوند،دانلود سینه زنی جدید،دانلود مداحی برای محرم ۹۰، دانلود مداحی محرم ۹۰،X دانلود نوحه های حمید علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا،عکس از حمید علیمی،علیمی،علیمی،علی کاکاوند،مکتب الحسین اصفهان،نوای کربلا،ظهر شهادت امام هادی ۹۴ حمید علیمی،حمید علیمی قم، شهادت امام هادی ۹۴ حمید علیمی،خادم الرضا حمید علیمی امام هادی،حمیدرضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی علی کاکاوند،دانلود سینه زنی جدید،دانلود مداحی برای محرم ۹۰، دانلود مداحی محرم ۹۰،X دانلود نوحه های حمید علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا،عکس از حمید علیمی،علیمی،علیمی،علی کاکاوند،مکتب الحسین اصفهان،نوای کربلا،ظهر شهادت امام هادی ۹۴ حمید علیمی،حمید علیمی قم، شهادت امام هادی ۹۴ حمید علیمی،خادم الرضا حمید علیمی امام هادی،حمیدرضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی علی کاکاوند،دانلود سینه زنی جدید،دانلود مداحی برای محرم ۹۰، دانلود مداحی محرم ۹۰،X دانلود نوحه های حمید علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا،عکس از حمید علیمی،علیمی،علیمی،علی کاکاوند،مکتب الحسین اصفهان،نوای کربلا،ظهر شهادت امام هادی ۹۴ حمید علیمی،حمید علیمی قم، شهادت امام هادی ۹۴ حمید علیمی،خادم الرضا حمید علیمی امام هادی،حمیدرضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی علی کاکاوند،دانلود سینه زنی جدید،دانلود مداحی برای محرم ۹۰، دانلود مداحی محرم ۹۰،X دانلود نوحه های حمید علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا،عکس از حمید علیمی،علیمی،علیمی،علی کاکاوند،مکتب الحسین اصفهان،نوای کربلا،ظهر شهادت امام هادی ۹۴ حمید علیمی،حمید علیمی قم، شهادت امام هادی ۹۴ حمید علیمی،خادم الرضا حمید علیمی امام هادی،حمیدرضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی علی کاکاوند،دانلود سینه زنی جدید،دانلود مداحی برای محرم ۹۰، دانلود مداحی محرم ۹۰،X دانلود نوحه های حمید علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا،عکس از حمید علیمی،علیمی،علیمی،علی کاکاوند،مکتب الحسین اصفهان،نوای کربلا،ظهر شهادت امام هادی ۹۴ حمید علیمی،حمید علیمی قم، شهادت امام هادی ۹۴ حمید علیمی،خادم الرضا حمید علیمی امام هادی،حمیدرضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی علی کاکاوند،دانلود سینه زنی جدید،دانلود مداحی برای محرم ۹۰، دانلود مداحی محرم ۹۰،X دانلود نوحه های حمید علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا،عکس از حمید علیمی،علیمی،علیمی،علی کاکاوند،مکتب الحسین اصفهان،نوای کربلا،ظهر شهادت امام هادی ۹۴ حمید علیمی،حمید علیمی قم، شهادت امام هادی ۹۴ حمید علیمی،خادم الرضا حمید علیمی امام هادی،حمیدرضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی علی کاکاوند،دانلود سینه زنی جدید،دانلود مداحی برای محرم ۹۰، دانلود مداحی محرم ۹۰،X دانلود نوحه های حمید علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا،عکس از حمید علیمی،علیمی،علیمی،علی کاکاوند،مکتب الحسین اصفهان،نوای کربلا،ظهر شهادت امام هادی ۹۴ حمید علیمی،حمید علیمی قم، شهادت امام هادی ۹۴ حمید علیمی،خادم الرضا حمید علیمی امام هادی،حمیدرضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی علی کاکاوند،دانلود سینه زنی جدید،دانلود مداحی برای محرم ۹۰، دانلود مداحی محرم ۹۰،X دانلود نوحه های حمید علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا،عکس از حمید علیمی،علیمی،علیمی،علی کاکاوند،مکتب الحسین اصفهان،نوای کربلا،ظهر شهادت امام هادی ۹۴ حمید علیمی،حمید علیمی قم، شهادت امام هادی ۹۴ حمید علیمی،خادم الرضا حمید علیمی امام هادی،حمیدرضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی علی کاکاوند،دانلود سینه زنی جدید،دانلود مداحی برای محرم ۹۰، دانلود مداحی محرم ۹۰،X دانلود نوحه های حمید علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا،عکس از حمید علیمی،علیمی،علیمی،علی کاکاوند،مکتب الحسین اصفهان،نوای کربلا،ظهر شهادت امام هادی ۹۴ حمید علیمی،حمید علیمی قم، شهادت امام هادی ۹۴ حمید علیمی،خادم الرضا حمید علیمی امام هادی،حمیدرضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی علی کاکاوند،دانلود سینه زنی جدید،دانلود مداحی برای محرم ۹۰، دانلود مداحی محرم ۹۰،X دانلود نوحه های حمید علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا،عکس از حمید علیمی،علیمی،علیمی،علی کاکاوند،مکتب الحسین اصفهان،نوای کربلا،ظهر شهادت امام هادی ۹۴ حمید علیمی،حمید علیمی قم، شهادت امام هادی ۹۴ حمید علیمی،خادم الرضا حمید علیمی امام هادی،حمیدرضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی علی کاکاوند،دانلود سینه زنی جدید،دانلود مداحی برای محرم ۹۰، دانلود مداحی محرم ۹۰،X دانلود نوحه های حمید علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا،عکس از حمید علیمی،علیمی،علیمی،علی کاکاوند،مکتب الحسین اصفهان،نوای کربلا،

 

 

غزل خوانی پایانی مجلس ،عبدالرضاهلالی

شور – (میخام ازامام رضا(ع) یه برات کربلا…)حمیدعلیمی

شور – (حرم حرم قدم قدم رسیدم ازراه…)روح الله بهمنی

شور – (سامراغصه دارد به سینه…)عبدالرضاهلالی

شور  – (فرمودامام رضا بااشک وشوروشین…)عبدالرضاهلالی

شور – (اگه باشی دلم دیگه نمی لرزه…)حمیدعلیمی

شور – (زیرگلوتو کاشکی نمی بوسیدم…)روح الله بهمنی

شور – (ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدم است…)روح الله بهمنی

سینه زنی (بارون اشک من آب فراته…)روح الله بهمنی

شور – (حرمی که واسه شیعه هاست یه خونه مادرزادیه…)حمیدعلیمی

روضه آخر (حمید علیمی)

 2,122 مرتبه

21 پاسخ به “شهادت امام هادی (ع) قم”

 1. مسعود گفت:

  علی کاکاوند- مدیریت گفت:
  ۱۳/۰۲/۱۳۹۴ در ۰۹:۴۷
  سلام
  ساکن تهران هستند

 2. مسعود گفت:

  حمید علیمی که شهر اصفهان زندگی میکونه چجوری میگید تهران ساکنس.

 3. مصطفی گفت:

  با سلام اول که چرا جلسه دیشب دیوانگان کاشون رو اطلاع رسانی نکردی حمید آقا خیلی قشنگ خوند دوم اینکه چرا گزارشهای تصویری کاشون رو نمیزاری مشکلی دارید بگید مانم بدونیم یا علی

  • علی کاکاوند- مدیریت گفت:

   سلام
   بنده الان در مسافرت هستم و نمیتوانم با موبایل سایت را به روز کنم.
   مراسم های گزارش گزارش تصویری ندارد.

   • مصطفی گفت:

    با سلام گزارش های تصویری در سایت نینوا موجود است همچنین فیلم شام غریبان و شهادت حضرت ام البنین که شما هیچکدام رو نمیگذارید

    • علی کاکاوند- مدیریت گفت:

     سلام
     ما تصویری کار نمی کنیم بزرگوار

     • مصطفی گفت:

      با سلام اگه منظورتون گزارش تصویری هست که سرتاسر سایتتون پر از گزارش تصویری هست بجز جلسات کاشون و اگه منظورتون فیلم جلسات هست چطور تا بعد محرم فیلم میگذاشتید حالا یکباره آسمون تپید بزرگوار….

      • علی کاکاوند- مدیریت گفت:

       سلام
       دوست عزیزم مراسم های کاشان گزارش تصویری ندارد
       چون فضای مراسم های کاشان با جاهای دیگر کاملا فرق دارد.
       مراسم های تصویری چند تا بیشتر در سایت نیست.
       چون هم حجم زیادی دارند و من متاسفانه وقت بیشتر وقت گذاشتن را ندارم.
       به صوتی اکتفا می کنم
       باز هم ازتون عذر خواهی می کنم

       • مصطفی گفت:

        با سلام جلسات کاشان گزارش تصویری دارد
        حالا اگه نمیتونید در سایتتون بگذارید یه بحث دیگه هس یا علی

 4. محمدعلی گفت:

  سلام آقای کاکاوند بعضی ها میگن آقاحمید الان ساکن مشهد هستن
  باالاخره ماحرف کی رو باورکنیم…ساکن تهران هستن یامشهد؟؟؟؟؟؟

 5. علی گفت:

  این چه وضع شه چرا مراسم اطلاع رسانی نشده بود !!!
  من هر روز به سایت سر میزدم خبری نبود.

 6. سهیل کمالی گفت:

  سلام
  آقای کاکاوند
  خواهش میکنم از قبل پیام هیئتارو بدید.

 7. سرباز گفت:

  سلامعرض خداقوت خدمت شما بزرگواران و تبریک اعیاد پیش رو
  گروه وب حضرت والا
  یاعیل مدد
  سرباز
  hazratevala.blogfa@yahoo.com

 8. مطیعی گفت:

  سلام پس چرا اطلاع رسانی نشد؟ ؟؟؟؟چه ساعتی برگزار شد؟ مراسم برای خواهران هم بود؟ ماکه قم بودیم نفهمیدیم!!!!!!!

 9. ﺻﺎﺩﻕ گفت:

  ﺳﻼﻡ اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ?

 10. 11 گفت:

  کلمات کلیدی این سایت فکر نمیکنی کمه یه کم بیشترش کنی بد نیستا

  • علی کاکاوند- مدیریت گفت:

   سلام
   کلمات کلیدی نباید نمایش می داد .
   اشتباه از طرف ما بود
   اصلاح شد
   ممنون

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تصویر امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.