حمید علیمی

اینستاگرام سایت نوای کربلا
اینستاگرام سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا


شهادت امام صادق(ع) کاشان ۹۳

شهادت امام صادق(ع) کاشان ۹۳

 

 

مراسم کامل شهادت امام صادق (ع) با مداحی حمید علیمی

 

 

مکان : دیوانگان حسین کاشان ۹۳

 

 

 

کلمات کلیدی :

 شهادت امام صادق(ع) کاشان ۹۳، حمید علیمی شهادت امام صادق، شهادت امام صادق حمید علیمی، هیئت دیوانگان حسین کاشان،حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت نوای کربلا، سایت حمید علیمی، علیمی،علیمی، نوای کربلا، شهادت امام صادق(ع) کاشان ۹۳، حمید علیمی شهادت امام صادق، شهادت امام صادق حمید علیمی، هیئت دیوانگان حسین کاشان،حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت نوای کربلا، سایت حمید علیمی، علیمی،علیمی، نوای کربلا، شهادت امام صادق(ع) کاشان ۹۳، حمید علیمی شهادت امام صادق، شهادت امام صادق حمید علیمی، هیئت دیوانگان حسین کاشان،حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت نوای کربلا، سایت حمید علیمی، علیمی،علیمی، نوای کربلا، شهادت امام صادق(ع) کاشان ۹۳، حمید علیمی شهادت امام صادق، شهادت امام صادق حمید علیمی، هیئت دیوانگان حسین کاشان،حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت نوای کربلا، سایت حمید علیمی، علیمی،علیمی، نوای کربلا، شهادت امام صادق(ع) کاشان ۹۳، حمید علیمی شهادت امام صادق، شهادت امام صادق حمید علیمی، هیئت دیوانگان حسین کاشان،حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت نوای کربلا، سایت حمید علیمی، علیمی،علیمی، نوای کربلا، شهادت امام صادق(ع) کاشان ۹۳، حمید علیمی شهادت امام صادق، شهادت امام صادق حمید علیمی، هیئت دیوانگان حسین کاشان،حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت نوای کربلا، سایت حمید علیمی، علیمی،علیمی، نوای کربلا، شهادت امام صادق(ع) کاشان ۹۳، حمید علیمی شهادت امام صادق، شهادت امام صادق حمید علیمی، هیئت دیوانگان حسین کاشان،حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت نوای کربلا، سایت حمید علیمی، علیمی،علیمی، نوای کربلا،

عنوان پخش آنلاین
روضه [jwplayer mediaid=”8242″]
به گوش عرشیان هر دم رسد افغان من مادر(تک)     [jwplayer mediaid=”8236″]
عزا شده هر قلب مشتاق و عاشق(شور)        [jwplayer mediaid=”8235″]
عاقبت شد دل شکار دو گیسویت( سنگین) [jwplayer mediaid=”8234″]
هر نمازی دل به زلفم بی سر و سامان شویم(تک )     [jwplayer mediaid=”8237″]
رفتم در میخانه هو یا علی مولا(سنگین)         [jwplayer mediaid=”8240″]
مادر ندارد شاهی که تنها مانده و لشکر ندارد( سنگین)      [jwplayer mediaid=”8238″]
 من خراب چشم سرمست امام صادقم(سنگین) [jwplayer mediaid=”8239″]
رفتم در میخانه هو یا علی مولا(  شور)    [jwplayer mediaid=”8241″]
سلام میدم سمت حرم آرزومه پایه علم(شور)        [jwplayer mediaid=”8244″]
طفل نخورده آب کمی در حرم بخواب [jwplayer mediaid=”8245″]

 

 

 

کلمات کلیدی :

شهادت امام صادق(ع) کاشان ۹۳، حمید علیمی شهادت امام صادق، شهادت امام صادق حمید علیمی، هیئت دیوانگان حسین کاشان،حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت نوای کربلا، سایت حمید علیمی، علیمی،علیمی، نوای کربلا، شهادت امام صادق(ع) کاشان ۹۳، حمید علیمی شهادت امام صادق، شهادت امام صادق حمید علیمی، هیئت دیوانگان حسین کاشان،حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت نوای کربلا، سایت حمید علیمی، علیمی،علیمی، نوای کربلا، شهادت امام صادق(ع) کاشان ۹۳، حمید علیمی شهادت امام صادق، شهادت امام صادق حمید علیمی، هیئت دیوانگان حسین کاشان،حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت نوای کربلا، سایت حمید علیمی، علیمی،علیمی، نوای کربلا، شهادت امام صادق(ع) کاشان ۹۳، حمید علیمی شهادت امام صادق، شهادت امام صادق حمید علیمی، هیئت دیوانگان حسین کاشان،حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت نوای کربلا، سایت حمید علیمی، علیمی،علیمی، نوای کربلا، شهادت امام صادق(ع) کاشان ۹۳، حمید علیمی شهادت امام صادق، شهادت امام صادق حمید علیمی، هیئت دیوانگان حسین کاشان،حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت نوای کربلا، سایت حمید علیمی، علیمی،علیمی، نوای کربلا، شهادت امام صادق(ع) کاشان ۹۳، حمید علیمی شهادت امام صادق، شهادت امام صادق حمید علیمی، هیئت دیوانگان حسین کاشان،حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت نوای کربلا، سایت حمید علیمی، علیمی،علیمی، نوای کربلا، شهادت امام صادق(ع) کاشان ۹۳، حمید علیمی شهادت امام صادق، شهادت امام صادق حمید علیمی، هیئت دیوانگان حسین کاشان،حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت نوای کربلا، سایت حمید علیمی، علیمی،علیمی، نوای کربلا،4,663 مرتبه

26 پاسخ به “شهادت امام صادق(ع) کاشان ۹۳”

 1. حسین گفت:

  سلام اقای کاکاوند لطفا جوابم را بدید..
  نوحه:شبهای جمعه می گیرم هواتو از اقا حمید را کجا باید پیدا کنم؟؟

 2. امیر گفت:

  سلام واقعا عالی بود.لطفا از جواد مقدم هم مداحی بذارید

 3. امید گفت:

  این مداحی که نجوا لوا الزینب میگه رو هم تو شب اول ماه محرم خوندن(برگوشه جانم میرسد آوای زنگ قافله-این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله-یک زن میان کاروان اندر غم و تاب وتب است – یا رب صدایش آشناست این ناله های زینب است)
  داداش بی زحمت محرم کامل این سال زو بذار
  اگه متوجه نشدین چی میگم بپرسین تا بیشتر توضیح یدم
  یاعلی

 4. مهدی گفت:

  سلام علی اقا
  اقا حمید برای میلاد امام رضا(ع)میاد اصفهان

 5. مجتبی گفت:

  سلام
  خدا نگه داره حمید علیمی رو
  کوکلاک کرده
  اجرش با اهل بیت

 6. حسن گفت:

  سلام علی اقا چرا جوابمو ندادی.حمیداقا اربیعن علی ع کاشان جلسه نداشت چرا

  • علی کاکاوند- مدیریت گفت:

   سلام
   مراسم با توجه به اطلاع رسانی که ما و خود هیئت در شب شهادت امام صادق انجام شد آقای علیمی باید حضور پیدا می کردند.
   دلیل نیامدن ایشون هم من مطلع نیستم.

 7. کلب الرقیه گفت:

  سلام شما تو سایت گذاشته بودید اربعین امام علی حمید آقا تو کاشان مراسم دارن پس چرا ایشون نبودن
  ممنون میشم جواب بدید ما فقط ۴ ساعت تو راه بودیم تا رسیدیم کاشان

  • علی کاکاوند- مدیریت گفت:

   سلام
   مراسم با توجه به اطلاع رسانی که ما و خود هیئت در شب شهادت امام صادق انجام شد آقای علیمی باید حضور پیدا می کردند.
   دلیل نیامدن ایشون هم من مطلع نیستم.

 8. سلام ..خوبی .. یه تیکه از مداحی حمید علیمی میخوام .. هر جا گشتم پیدا نکردم
  این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله …

  اگه داری بی زحمت خبرم کن مرسی

 9. Ooo Mab ooO گفت:

  سلام
  ممنون از زحماتتون
  اما ما دیشب رفتیم اصلا حاج حمبد نخوندش …
  چی شده که نیومده اگه اطلاع دارین بگید

 10. حسن گفت:

  علی اقا سلام اول مطمئن شو بعدش مراسم رو اعلام دیشب جلسه نداشت.میگن رفته چین

 11. مجتبی گفت:

  سلام متشکرم از زحماتتون
  خدا حفظ کنه حمیدعلیمی عزبز رو

 12. مهدی گفت:

  سلام علی اقا خیلی ممنون .

  شرمنده تو اپارات یه کلیپ زده نوشته ماله ظهر شهادت امام صادق که خیلی قشنگه مراسمش تو سایت قرار میگیره؟

 13. اکبر گفت:

  سلام علی جان روز شهادت امام صادق از شبکه یک از آقا حمید یه مداحی پخش کرد میشه بزارید روسایت خیلی قشنگ بود ممنون

  • اکبر گفت:

   علی جان با شما بودم مداحی حمید آقا ک از تلوزیون پخش شدا میزاری رو سایت ؟؟؟؟؟؟؟؟/
   تو را خدا یه بار ی چیزی بزار ک بقیه سایتا بیان از سایت شما بگیرن همش بر عکسه اینقدر نزار ک بیاد تو آپارات بعد بزاری

   • علی کاکاوند- مدیریت گفت:

    سلام
    من تلوزیون ندیدم
    اول شعری که خوانده شد چی بود ؟

 14. ولید گفت:

  سلام علی جان سالروز تخریب بقیع هم حمید اقا دیوانگان بود پس چرا مداحی هاشو نمیذاری ممنون میشم جواب بدین

 15. حسین ذاکر گفت:

  سلام دست شما درد نکند خیلی اقا حمید زیبا خوندن

 16. محمد گفت:

  سلام ممنون اقای کاکاوند زیبا بود ببخشید اقاحمید ولادت حضرت معصومه مراسم ندارن

 17. مهدی گفت:

  با سلام جلسه اربعین امام علی ع در تهران هست در اصفهان هست در کجاست؟

 18. علیرضا گفت:

  سلام .من چند بار این سوال و ک چرا مراسم های حمید اقا تو هییت مکتب الحسین برگزار میشود پخش نمیشن و پرسیدم ولی جواب ندادید .اکثر مراسم های مهم و حمید اقا اونجا هستند ماهم ک تهران هستیم نمیتونیم تو هییت باشیم . ممنون اگه این بار جواب بدید……..

  • علی کاکاوند- مدیریت گفت:

   سلام
   مراسم های اجرا شده در هیئت مکتب الحسین (ع) اگر پخش شود حتما برای دانلود قرار می دهیم.
   دلیلش را اطلاع ندارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تصویر امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.