حمید علیمی

اینستاگرام سایت نوای کربلا
اینستاگرام سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا


اربعین حضرت علی (ع) ۸۳ (پخش نشده) + تصویری

اربعین حضرت علی (ع) ۸۳  (پخش نشده) + تصویری

 

 

 

مراسم کامل اربعین حضرت علی (ع) با مداحی مداحان

 

 

سید جواد ذاکر، حمید علیمی،سید علی مومنی،صائمی،شریف

 

 

مکان : دیوانگان حسین (ع)کاشان ، سال ۸۳

 

 

کلمات کلیدی :

 اربعین حضرت علی (ع) ۸۳ (پخش نشده) + تصویری، اربعین حضرت علی (ع) ۸۳، اربعین حضرت علی (ع) ۸۳ حمید علیمی، حمید علیمی سال ۸۳، مداحی قدیمی حمید علیمی ۸۳، اربعین حمید علیمی ۸۳، دیواتگان حسین، دیوانگان حسین، هیئت دیوانگان حسین،حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود مداحی حمید علیمی، دانلود مداحی سینه زنی، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، عکس از حمید علیمی، علی کاکاوند، نوای کربلا،اربعین حضرت علی (ع) ۸۳ (پخش نشده) + تصویری، اربعین حضرت علی (ع) ۸۳، اربعین حضرت علی (ع) ۸۳ حمید علیمی، حمید علیمی سال ۸۳، مداحی قدیمی حمید علیمی ۸۳، اربعین حمید علیمی ۸۳، دیواتگان حسین، دیوانگان حسین، هیئت دیوانگان حسین،حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود مداحی حمید علیمی، دانلود مداحی سینه زنی، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، عکس از حمید علیمی، علی کاکاوند، نوای کربلا،اربعین حضرت علی (ع) ۸۳ (پخش نشده) + تصویری، اربعین حضرت علی (ع) ۸۳، اربعین حضرت علی (ع) ۸۳ حمید علیمی، حمید علیمی سال ۸۳، مداحی قدیمی حمید علیمی ۸۳، اربعین حمید علیمی ۸۳، دیواتگان حسین، دیوانگان حسین، هیئت دیوانگان حسین،حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود مداحی حمید علیمی، دانلود مداحی سینه زنی، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، عکس از حمید علیمی، علی کاکاوند، نوای کربلا،اربعین حضرت علی (ع) ۸۳ (پخش نشده) + تصویری، اربعین حضرت علی (ع) ۸۳، اربعین حضرت علی (ع) ۸۳ حمید علیمی، حمید علیمی سال ۸۳، مداحی قدیمی حمید علیمی ۸۳، اربعین حمید علیمی ۸۳، دیواتگان حسین، دیوانگان حسین، هیئت دیوانگان حسین،حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود مداحی حمید علیمی، دانلود مداحی سینه زنی، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، عکس از حمید علیمی، علی کاکاوند، نوای کربلا،اربعین حضرت علی (ع) ۸۳ (پخش نشده) + تصویری، اربعین حضرت علی (ع) ۸۳، اربعین حضرت علی (ع) ۸۳ حمید علیمی، حمید علیمی سال ۸۳، مداحی قدیمی حمید علیمی ۸۳، اربعین حمید علیمی ۸۳، دیواتگان حسین، دیوانگان حسین، هیئت دیوانگان حسین،حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود مداحی حمید علیمی، دانلود مداحی سینه زنی، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، عکس از حمید علیمی، علی کاکاوند، نوای کربلا،

عنوان  
روضه ۱ (شریف) میمیرم برات (علیمی)شور
روضه ۲ (شریف) ساقی امشب مست مستم (علیمی)شور
عباس حیدر شیر دلاور (مومنی) شاهزاده علی اکبر (شور)
آرزوی وصال تو ورد زبونه این سیه (علیمی)واحد یا رب به در خانه تو (علیمی)واحد
اسیر عشق حیدرم (علیمی،صائمی)شور روضه آخر (علیمی)
بی تو اگر فردا شود (علیمی)واحد  
بی تو میمیرم (ذاکر،مومنی)  
قد تورا ز جلوه ناز آفریدم (علیمی)واحد  
لا خالق الا علی (علیمی)شور  

 

 تصویری :

شماره ۱

شماره ۲

شماره ۳

شماره ۴

شماره ۵

شماره ۶

شماره ۷

شماره ۸

شماره ۹

شماره ۱۰

شماره ۱۱

شماره ۱۲

شماره ۱۳

شماره ۱۴

شماره ۱۵

 

 

کلمات کلیدی :

 اربعین حضرت علی (ع) ۸۳ (پخش نشده) + تصویری، اربعین حضرت علی (ع) ۸۳، اربعین حضرت علی (ع) ۸۳ حمید علیمی، حمید علیمی سال ۸۳، مداحی قدیمی حمید علیمی ۸۳، اربعین حمید علیمی ۸۳، دیواتگان حسین، دیوانگان حسین، هیئت دیوانگان حسین،حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود مداحی حمید علیمی، دانلود مداحی سینه زنی، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، عکس از حمید علیمی، علی کاکاوند، نوای کربلا،اربعین حضرت علی (ع) ۸۳ (پخش نشده) + تصویری، اربعین حضرت علی (ع) ۸۳، اربعین حضرت علی (ع) ۸۳ حمید علیمی، حمید علیمی سال ۸۳، مداحی قدیمی حمید علیمی ۸۳، اربعین حمید علیمی ۸۳، دیواتگان حسین، دیوانگان حسین، هیئت دیوانگان حسین،حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود مداحی حمید علیمی، دانلود مداحی سینه زنی، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، عکس از حمید علیمی، علی کاکاوند، نوای کربلا،اربعین حضرت علی (ع) ۸۳ (پخش نشده) + تصویری، اربعین حضرت علی (ع) ۸۳، اربعین حضرت علی (ع) ۸۳ حمید علیمی، حمید علیمی سال ۸۳، مداحی قدیمی حمید علیمی ۸۳، اربعین حمید علیمی ۸۳، دیواتگان حسین، دیوانگان حسین، هیئت دیوانگان حسین،حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود مداحی حمید علیمی، دانلود مداحی سینه زنی، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، عکس از حمید علیمی، علی کاکاوند، نوای کربلا،اربعین حضرت علی (ع) ۸۳ (پخش نشده) + تصویری، اربعین حضرت علی (ع) ۸۳، اربعین حضرت علی (ع) ۸۳ حمید علیمی، حمید علیمی سال ۸۳، مداحی قدیمی حمید علیمی ۸۳، اربعین حمید علیمی ۸۳، دیواتگان حسین، دیوانگان حسین، هیئت دیوانگان حسین،حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود مداحی حمید علیمی، دانلود مداحی سینه زنی، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، عکس از حمید علیمی، علی کاکاوند، نوای کربلا،اربعین حضرت علی (ع) ۸۳ (پخش نشده) + تصویری، اربعین حضرت علی (ع) ۸۳، اربعین حضرت علی (ع) ۸۳ حمید علیمی، حمید علیمی سال ۸۳، مداحی قدیمی حمید علیمی ۸۳، اربعین حمید علیمی ۸۳، دیواتگان حسین، دیوانگان حسین، هیئت دیوانگان حسین،حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند، دانلود سینه زنی جدید، دانلود مداحی حمید علیمی، دانلود مداحی سینه زنی، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، عکس از حمید علیمی، علی کاکاوند، نوای کربلا،5,218 مرتبه

22 پاسخ به “اربعین حضرت علی (ع) ۸۳ (پخش نشده) + تصویری”

 1. SAEIDMOHAMMADI54@GMAIL.COM گفت:

  ممنون

 2. یا امیرالمومنین علی علیه السلام گفت:

  سلام و ادب
  حقیر اینترنت در دسترسم نیست فعلا
  نمیدونم برنلمه شب و روز شهادت امام صادق علیه السلام رو در کاشان اطلاع رسانی کردید یا نه
  اما الان که اومدم میگم که آقا حمید ۵ شنبه دیوانگان حسین علیه السلام کاشان هستن
  چون میدونم یه سری دوستان خیلی مشتاق این اطلاعیه ها هستن
  قدمتون روی چشم
  یاعلی مدد

 3. ali گفت:

  خیلی زیبابود

 4. ali گفت:

  بسیارزیبابودممنونم

 5. يارضا گفت:

  شنیدم که پنج شنبه این هفته آقا حمید دیوانگان کاشان هستند اگه قطعی بود اعلام کنید

 6. مسعود گفت:

  ممنون

 7. مهدی گفت:

  به نام خدا
  باسلام وخسته نباشی خدمت علی اقای گل
  علی جون من به سامانه پیامگی تون یا علی(اصفهان وقم وتهران ) فرستادم
  ولی هیچ کدوم از جلسات حمید پیامش برام نمیاد
  خواهش میکنم برام درستش کنید فقط هم جلسات اصفهان هم بیاد برام کافی
  دستتون درد نکنه

  • علی کاکاوند- مدیریت گفت:

   سلام
   در زمانی که سامانه فعال بود باید پیام می فرستادید.
   ظرفیت کامل شده است

   • مهدی گفت:

    داش علی من همون روزی که اعلام شد بخدا جز اولین نفرا بودم که فرستادم
    شام غریبان امام صادق مسجد سلام بودن کسایی که پیام دادن مثل من ولی براشون پیام نمیاد
    حالا هیچ راهی نداره؟

 8. علی گفت:

  سلام چرا آقا حمید دیگه شعرشان جذاب و جدید دیگه نیست؟مثلا همین شام شهادت امام صادق (ع) شعر های چندین سال اخیر را میخوندند!

 9. حسن گفت:

  سلام علی اقا خسته نباشی اربعین علی حمید اقا جلسه دارن کاشان ۵شنبه ی همین هفته

 10. وحید گفت:

  اینا که تصویری نبودن!!!!!! سید جواد هم توش نخونده به جز اون یه دونه سنگین که اولش میگه بی تو میمیرم……….

 11. یا لثارات الحسی(ع) گفت:

  سلام خسته نباشید…………….
  آقا ما هر چی دانلود کردیم به جز تصویری ها این تصویری ها رو جایی قایم کردید !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 12. عرفان امینی گفت:

  وااااای چرا مسجد سلام
  خیلی کوچیکه
  نشد این مکتب یه جا خوب برا خودش دست و پا کنه که همیشه یه جا مراسم بگیره

 13. عرفان امینی گفت:

  سامانه پیامکی رو که موش نخورده؟؟؟؟

  • علی کاکاوند- مدیریت گفت:

   سلام
   سامانه پیامکی فقط برای مجالس تهران ،اصفهان،قم می باشد
   مراسم های دیگر فقط از طریق سایت اطلاع رسانی می شود

 14. حسن گفت:

  سلام جای همه خالی دیشب حمیدجون کولاک کرد

 15. علیرضا گفت:

  سلام .علی اقا چرا مراسم های حمید اقا تو هییت مکتب الحسین پخش نمیشن ؟ممنون اگه جواب بدید…….

 16. ولید گفت:

  سلام علی جان حمید اقا شام شهادت هم اصفهان جلسه دارن یادت نره
  حتما اطلاع رسانی کن

  • علی کاکاوند- مدیریت گفت:

   سلام
   بله
   انشالله اوکی شد اطلاع رسانی می شود

 17. حسن گفت:

  سلام علی اقا ادرس هئیت مسلم بن عقیل ع چهاراه غزنویی هستش نزدیک دیوانگان هست تقریبا یه کوچه فاصلشون هست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تصویر امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.