حمید علیمی

اینستاگرام سایت نوای کربلا
اینستاگرام سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
متن
  • مراسم هفتگی هیئت مکتب الحسین (ع) اصفهان : جمعه ها ساعت 10 صبح ، اصفهان ، خیابان عبدالرزاق ، جنب پارکینگ شهرداری ، مسجد سلام

شهادت امام حسين (ع)

پنجم محرم ۹۵ (اصفهان)

پنجم محرم ۹۵ (اصفهان)     مراسم کامل پنجم محرم با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی     مکان برگزاری : اصفهان        

پیشواز محرم ۹۵ (کاشان)

پیشواز محرم ۹۵ (کاشان)     پیشواز محرم با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی     مکان برگزاری : کاشان  

پیشواز محرم ۹۵ (بابل)

پیشواز محرم ۹۵ (بابل)   مراسم کامل پیشواز محرم با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی     مکان برگزاری : بابل     محرم ۹۵ حمید عیلیم،محرم ۹۵ حمید علیمی، محرم ۹۵ علیمی اصفهان، مکتب الحسین محرم ۹۵، پیشواز محرم ۹۵ بابل، پیشواز محرم ۹۵ علیمی،حمیدرضا علیمی،حمید علیمی،حمید رضا علیمی،حمیدرضا علیمی،حمید […]

۹ محرم ۹۴ (اصفهان)

 ۹ محرم ۹۴ (اصفهان)     مراسم کامل ۹ محرم با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی       مکان برگزاری : اصفهان ۹۴ ۲۹ محرم ۹۳ (تهران)صوتی و تصویری + گزارش تصویری، ۹ محرم ۹۴ حمید علیمی، حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید […]

شب هفتم محرم ۹۴ (اصفهان)

شب هفتم محرم ۹۴ (اصفهان)     مراسم کامل شب هفتم محرم ۹۴ با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی     مکان برگزاری : اصفهان هفتم محرم ۹۴ حمید علیمی،بیست و هفتم محرم ۹۲ حمید علیمی،هفتم محرم حمید علیمی،حمید علیمی محرم ۹۴، محرم ۹۴ حمید علیمی، ۷ محرم ۹۴ حمید علیمی، […]

ششم محرم ۹۴ (اصفهان)

ششم محرم ۹۴ (اصفهان)     مراسم کامل ششم محرم ۹۴ با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی       مکان برگزاری : اصفهان ۹۴   ششم محرم ۹۴، ششم محرم ۹۴ حمیدرضا علیمی، ششم محرم ۹۴ علیمی،ششم محرم علیمی ۹۴، ۶ محرم ۹۴ حمید علیمی، ۶ محرم علیمی ۹۴، محرم […]

پنجم محرم ۹۴ (اصفهان)

پنجم محرم ۹۴ (اصفهان)     مراسم کامل پنجم محرم با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی     مکان برگزاری : اصفهان ۹۴   پنجم محرم ۹۴ حمید علیمی،پنجم محرم ۹۲ حسینیه ارشاد حمید علیمی،پنجم محرم ۹۴، پنجم محرم مکتب الحسین، ۵ محرم حمید علیمی، ۵ محرم حمیدرضا علیمی، ۵ محرم […]

چهارم محرم ۹۴ (اصفهان)

چهارم محرم ۹۴ (اصفهان)     مراسم کامل چهارم محرم ۹۴ با مداحی حمید علیمی       مکان برگزاری : مکتب الحسین اصفهان ۹۴   چهارم محرم ۹۴، چهارم محرم ۹۲ حسیتیه ارشاد حمید علیمی،چهارم محرم علیمی ۹۰، چهارم محرم ۹۴ علیمی،چهارم محرم علیمی،دانلود مداحی شب چهارم محرم ۱۳۹۰، […]

سوم محرم ۹۴ (اصفهان)

سوم محرم ۹۴ (اصفهان) مراسم کامل سوم محرم با مداحی حمیدرضا علیمی     مکان برگزاری : اصفهان ۹۴ سوم محرم حمید علیمی ۹۳، سوم محرم ۹۴، سوم محرم ۹۴ علیمی،سوم محرم مکتب الحسین، ۳ محرم ۹۴ حمید علیمی، ۳ محرم ۹۴ علیمی، ۳ محرم متب الحسین، قافله محرم ۹۴ […]

دوم محرم ۹۴ (اصفهان)

دوم محرم ۹۴ (اصفهان)       مراسم کامل دوم محرم ۹۴ با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی       مکان برگزاری : هیئت مکتب الحسین (ع) ۹۴   دوم محرم ۹۴، دوم محرم ۹۴ حمید علیمی،دوم محرم ۹۴ علیمی، محرم ۹۴ علیمی،محرم ۹۴ حمید علیمی،محرم ۹۴ مکتب الحسین،حمیدرضا علیمی،حمید […]