حمید علیمی

اینستاگرام سایت نوای کربلا
اینستاگرام سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
متن
  • مراسم هفتگی هیئت مکتب الحسین (ع) اصفهان : جمعه ها ساعت 10 صبح ، اصفهان ، خیابان عبدالرزاق ، جنب پارکینگ شهرداری ، مسجد سلام

محرم 92

اول محرم ۹۲ (حسینیه ارشاد)۹۲ اصفهان

      مراسم کامل اول محرم با مداحی حمیدرضا علیمی     مکان برگزاری: حسینیه ارشاد ۹۲ اصفهان      

۲۴ محرم ۹۲ – تهران

    مراسم کامل ۲۴ محرم ۹۲ با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی     مکان برگزاری: تهران ۹۲        

نهم محرم الحرام ۹۲

مراسم کامل نهم محرم ۹۲ با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی مکان برگزاری: اصفهان ۹۲

هشتم محرم الحرام ۹۲

    مراسم کامل هشتم محرم الحرام ۹۲ با مداحی کربلایی حمید رضا علیمی     مکان برگزاری : اصفهان ۹۲    

ظهر هشتم محرم ۹۲

مراسم کامل ظهر هشتم محرم ۹۲ با مداحی کربلایی حمید علیمی و مهدی رعنایی مکان برگزاری : هیئت حیدریون اصفهان ۹۲  

هفتم محرم الحرام ۹۲

    مراسم کامل هفتم محرم ۹۲ با مداحی کربلایی حمید علیمی     مکان برگزاری : اصفهان ۹۲    

ششم محرم الحرام ۹۲

    مراسم کامل ششم محرم ۹۲ با مداحی کربلایی حمیدرضاعلیمی     مکان برگزاری: اصفهان ۹۲    

پنجم محرم الحرام ۹۲

    مراسم کامل پنجم محرم الحرام ۹۲ با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی     مکان برگزاری: اصفهان ۹۲      

شب ۴ محرم الحرام ۹۲

    مراسم کامل شب چهارم محرم ۹۲ با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی     مکان برگزاری: اصفهان ۹۲    

سوم محرم الحرام ۹۲

مراسم سوم محرم با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی مکان  برگزاری : اصفهان ۹۲