حمید علیمی

اینستاگرام سایت نوای کربلا
اینستاگرام سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
متن
 • مراسم هفتگی هیئت مکتب الحسین (ع) اصفهان : جمعه ها ساعت 10 صبح ، اصفهان ، خیابان عبدالرزاق ، جنب پارکینگ شهرداری ، مسجد سلام


۲۹ محرم ۹۳ (تهران)صوتی و تصویری + گزارش تصویری

۲۹ محرم ۹۳ (تهران)صوتی و تصویری + گزارش تصویری

 

 

مراسم کامل ۲۹ محرم با مداحی حمیدرضا علیمی

 

 

مکان : تهران۹۳

 کلمات کلیدی :

 ۲۹ محرم ۹۳، ۲۹ محرم ۹۳ حمید علیمی، ۲۹ محرم حمید علیمی، حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید رضا علیمی،حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند،حمیدرضا علیمی،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، دانلود نوحه های رمضان علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی،سایت نوای کربلا،علیمی،علیمی،محرم ۹۳ حمید علیمی،نوای کربلا،۲۹ محرم ۹۳ (تهران)صوتی و تصویری + گزارش تصویری، ۲۹ محرم ۹۳، ۲۹ محرم ۹۳ حمید علیمی، ۲۹ محرم حمید علیمی، حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید رضا علیمی،حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند،حمیدرضا علیمی،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، دانلود نوحه های رمضان علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی،سایت نوای کربلا،علیمی،علیمی،محرم ۹۳ حمید علیمی،نوای کربلا،۲۹ محرم ۹۳ (تهران)صوتی و تصویری + گزارش تصویری، ۲۹ محرم ۹۳، ۲۹ محرم ۹۳ حمید علیمی، ۲۹ محرم حمید علیمی، حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید رضا علیمی،حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند،حمیدرضا علیمی،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، دانلود نوحه های رمضان علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی،سایت نوای کربلا،علیمی،علیمی،محرم ۹۳ حمید علیمی،نوای کربلا،۲۹ محرم ۹۳ (تهران)صوتی و تصویری + گزارش تصویری، ۲۹ محرم ۹۳، ۲۹ محرم ۹۳ حمید علیمی، ۲۹ محرم حمید علیمی، حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید رضا علیمی،حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند،حمیدرضا علیمی،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، دانلود نوحه های رمضان علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی،سایت نوای کربلا،علیمی،علیمی،محرم ۹۳ حمید علیمی،نوای کربلا،۲۹ محرم ۹۳ (تهران)صوتی و تصویری + گزارش تصویری، ۲۹ محرم ۹۳، ۲۹ محرم ۹۳ حمید علیمی، ۲۹ محرم حمید علیمی، حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید رضا علیمی،حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند،حمیدرضا علیمی،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، دانلود نوحه های رمضان علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی،سایت نوای کربلا،علیمی،علیمی،محرم ۹۳ حمید علیمی،نوای کربلا،۲۹ محرم ۹۳ (تهران)صوتی و تصویری + گزارش تصویری، ۲۹ محرم ۹۳، ۲۹ محرم ۹۳ حمید علیمی، ۲۹ محرم حمید علیمی، حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید رضا علیمی،حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند،حمیدرضا علیمی،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، دانلود نوحه های رمضان علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی،سایت نوای کربلا،علیمی،علیمی،محرم ۹۳ حمید علیمی،نوای کربلا،۲۹ محرم ۹۳ (تهران)صوتی و تصویری + گزارش تصویری، ۲۹ محرم ۹۳، ۲۹ محرم ۹۳ حمید علیمی، ۲۹ محرم حمید علیمی، حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید رضا علیمی،حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند،حمیدرضا علیمی،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، دانلود نوحه های رمضان علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی،سایت نوای کربلا،علیمی،علیمی،محرم ۹۳ حمید علیمی،نوای کربلا،۲۹ محرم ۹۳ (تهران)صوتی و تصویری + گزارش تصویری، ۲۹ محرم ۹۳، ۲۹ محرم ۹۳ حمید علیمی، ۲۹ محرم حمید علیمی، حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید رضا علیمی،حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند،حمیدرضا علیمی،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، دانلود نوحه های رمضان علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی،سایت نوای کربلا،علیمی،علیمی،محرم ۹۳ حمید علیمی،نوای کربلا،۲۹ محرم ۹۳ (تهران)صوتی و تصویری + گزارش تصویری، ۲۹ محرم ۹۳، ۲۹ محرم ۹۳ حمید علیمی، ۲۹ محرم حمید علیمی، حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید رضا علیمی،حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند،حمیدرضا علیمی،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، دانلود نوحه های رمضان علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی،سایت نوای کربلا،علیمی،علیمی،محرم ۹۳ حمید علیمی،نوای کربلا،۲۹ محرم ۹۳ (تهران)صوتی و تصویری + گزارش تصویری، ۲۹ محرم ۹۳، ۲۹ محرم ۹۳ حمید علیمی، ۲۹ محرم حمید علیمی، حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید رضا علیمی،حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند،حمیدرضا علیمی،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، دانلود نوحه های رمضان علیمی،سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی،سایت نوای کربلا،علیمی،علیمی،محرم ۹۳ حمید علیمی،نوای کربلا،۲۹ محرم ۹۳ (تهران)صوتی و تصویری + گزارش تصویری،

 

صوتی :

 

 

 گر نخیزی تو ز جا کار حسین سخت تر ست (روضه)
 علم رو دوش ساقیه حرم می زنه تو خیمه (زمینه)
 ای که مرا خوانده ای راه نشنم بده (شور)
 مالامال دردم بازم هواتو کردم (شور)
 الدخیل یا ساقی العطاشا یا ساقی العطاشا (سنگین)
 پناهم بده آقا جون از کرمت پناهم بده (شور)
 پشت دروازه ی ساعت معطل ماندی (روضه)
 باشد کتاب صبر علی دست خط تو یک چشمه (مدح)

 

 

تصویری:

 

 

 

گزارش تصویری :

 

حمید علیمی حمید علیمی حمید علیمی

حمید علیمی حمید علیمی حمید علیمی

حمید علیمی حمید علیمی حمید علیمی

حمید علیمی حمید علیمی حمید علیمی

 

 

 4,816 مرتبه

12 پاسخ به “۲۹ محرم ۹۳ (تهران)صوتی و تصویری + گزارش تصویری”

 1. reza گفت:

  یا علی ممنون

 2. مهرداد گفت:

  سلام
  جون من کل فایلا رو بکنبن تو یه فایل زیپ راحت دانلود بشه

 3. رسول گفت:

  سلام میگم دلیل اینکه مراسم کرج کنسل شد چی بود . ما کلی مسیر رفتیم اما اقا حمید نیومد باور کنید چند ساله هیت شهدا نرفته بودم شنیدم اقا حمید میاد رفتم اما نیومد دلیلش چی بود … دمتون گرم

 4. دلسا گفت:

  الهه صداهاست علیمی
  این افتخاریست برای ما اصفهانیها که آقا حمید را داریم

 5. امیر اسی گفت:

  سلام.اقا تهران زعفرانیه حمید اقا برنامه ندارن؟

 6. رسول گفت:

  سلام. چرا جوابه سوالی که پرسیدمو نمیدید؟

 7. رسول گفت:

  سلام . چطوری شد اقا حمید کرج نیومدن رفتن تهران ما کلی مسرو رفتیم دیدیم نیومدن . اگه قرار به نیومدنه اطلاع میدادن . دمتون گرم

 8. سلام علی آقادستت درد نکنه
  فقط یه سوال داشتم
  این مراسم واسه چندم محرم ؟؟؟
  چون فایلها رو که دانلود میکنیم روش نوشته ۲۶ محرم
  باتشکر

 9. سلام با مطالب جدید به روزیم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تصویر امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.