حمید علیمی

اینستاگرام سایت نوای کربلا
اینستاگرام سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
متن
 • مراسم هفتگی هیئت مکتب الحسین (ع) اصفهان : جمعه ها ساعت 10 صبح ، اصفهان ، خیابان عبدالرزاق ، جنب پارکینگ شهرداری ، مسجد سلام
 • فاطمیه دوم ۹۵ (اصفهان)

  فاطمیه دوم ۹۵ (اصفهان)     مراسم کامل فاطمیه دوم با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی     مکان برگزاری: اصفهان        

 • فاطمیه ۹۵ (قم)

  فاطمیه ۹۵ (قم)     مراسم کامل فاطمیه با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی   مکان برگزاری : قم  ۱۳۹۵        فاطیمه قم حمید علیمی ۹۵ ،فاطمیه ۹۵ حمید علیمی قم،،فاطمیه، ۹۵ فاطمیه ۹۵ حمید علیمی، حمیدرضا علیمی ،حمید علیمی ،حمید رضا علیمی ،حمید علیمی ،حمید علیمی ،دانلود مداحی ،حمید […]

 • دهه دوم فاطمیه ۹۵ (کاشان)

  دهه دوم فاطمیه ۹۵ (کاشان)   مراسم کامل فاطمیه دوم با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی     مکان برگزاری : کاشان  

 • دهه اول فاطمیه ۹۵

  دهه اول فاطمیه ۹۵ مراسم کامل فاطمیه اول با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی     مکان برگزاری : کاشان      

 • شهادت امام حسن (ع) مشهد ۹۵

  شهادت امام حسن (ع) مشهد ۹۵ مراسم کامل شهادت امام حسن (ع) با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی   مکان برگزاری :دیوانگان حسین علیه السلام کاشان  

 • هفتم صفر ۹۵ (مشهد)

  هفتم صفر ۹۵ (مشهد)   مراسم کامل شب هفتم صفر با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی     مکان برگزاری : مشهد    

 • شهادت امام سجاد (ع) ۹۵ یزدل کاشان

  شهادت امام سجاد (ع) ۹۵ یزدل کاشان     مراسم کامل شهادت امام سجاد (ع) با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی    

 • دهه دوم محرم (بادله ساری)۹۵

  دهه دوم محرم  (بادله ساری)۹۵ مراسم کامل دهه دوم محرم با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی مکان برگزاری :ساری        

 • شهادت امام سجاد (ع) ساوه ۹۵

  شهادت امام سجاد (ع) ساوه ۹۵ مراسم کامل شهادت امام سجاد (ع) با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی مکان برگزاری : ساوه   شهادت امام سجاد ۹۵ حمید علیمی،شهادت امام سجاد علیمی ۹۵، ۳ محرم حمید علیمی ۹۵، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی،حمید علیمی […]

 • ۱۰ محرم ۹۵ (اصفهان)

  ۱۰ محرم ۹۵ (اصفهان)     مراسم کامل ۱۰ محرم با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی     مکان برگزاری : اصفهان      

 • شهادت امام سجاد (ع) شیراز ۹۵

  شهادت امام سجاد (ع) شیراز ۹۵ مراسم کامل شهادت امام سجاد (ع) با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی     مکان برگزاری : شیراز      

 • ۱۴ محرم ۹۵ (شیراز)

  ۱۴ محرم ۹۵ (شیراز)     مراسم کامل ۱۴ محرم با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی   مکان برگزاری : شیراز      

کانال سایت نوای کربلا

کانال سایت نوای کربلا

آخرین مطالب

فاطمیه دوم ۹۵ (اصفهان)

فاطمیه دوم ۹۵ (اصفهان)     مراسم کامل فاطمیه دوم با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی     مکان برگزاری: اصفهان        

فاطمیه ۹۵ (قم)

فاطمیه ۹۵ (قم)     مراسم کامل فاطمیه با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی   مکان برگزاری : قم  ۱۳۹۵        فاطیمه قم حمید علیمی ۹۵ ،فاطمیه ۹۵ حمید علیمی قم،،فاطمیه، ۹۵ فاطمیه ۹۵ حمید علیمی، حمیدرضا علیمی ،حمید علیمی ،حمید رضا علیمی ،حمید علیمی ،حمید علیمی ،دانلود مداحی ،حمید […]

دهه دوم فاطمیه ۹۵ (کاشان)

دهه دوم فاطمیه ۹۵ (کاشان)   مراسم کامل فاطمیه دوم با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی     مکان برگزاری : کاشان  

دهه اول فاطمیه ۹۵

دهه اول فاطمیه ۹۵ مراسم کامل فاطمیه اول با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی     مکان برگزاری : کاشان      

شهادت امام حسن (ع) مشهد ۹۵

شهادت امام حسن (ع) مشهد ۹۵ مراسم کامل شهادت امام حسن (ع) با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی   مکان برگزاری :دیوانگان حسین علیه السلام کاشان  

هفتم صفر ۹۵ (مشهد)

هفتم صفر ۹۵ (مشهد)   مراسم کامل شب هفتم صفر با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی     مکان برگزاری : مشهد    

شهادت امام سجاد (ع) ۹۵ یزدل کاشان

شهادت امام سجاد (ع) ۹۵ یزدل کاشان     مراسم کامل شهادت امام سجاد (ع) با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی    

دهه دوم محرم (بادله ساری)۹۵

دهه دوم محرم  (بادله ساری)۹۵ مراسم کامل دهه دوم محرم با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی مکان برگزاری :ساری        

شهادت امام سجاد (ع) ساوه ۹۵

شهادت امام سجاد (ع) ساوه ۹۵ مراسم کامل شهادت امام سجاد (ع) با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی مکان برگزاری : ساوه   شهادت امام سجاد ۹۵ حمید علیمی،شهادت امام سجاد علیمی ۹۵، ۳ محرم حمید علیمی ۹۵، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی،حمید رضا علیمی،حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی،حمید علیمی […]

۱۰ محرم ۹۵ (اصفهان)

۱۰ محرم ۹۵ (اصفهان)     مراسم کامل ۱۰ محرم با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی     مکان برگزاری : اصفهان      

شهادت امام سجاد (ع) شیراز ۹۵

شهادت امام سجاد (ع) شیراز ۹۵ مراسم کامل شهادت امام سجاد (ع) با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی     مکان برگزاری : شیراز      

۱۴ محرم ۹۵ (شیراز)

۱۴ محرم ۹۵ (شیراز)     مراسم کامل ۱۴ محرم با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی   مکان برگزاری : شیراز      

نهم محرم ۹۵ (اصفهان)

نهم محرم ۹۵ (اصفهان)     مراسم کامل نهم محرم با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی     مکان برگزاری : اصفهان    نهم محرم ،۹۵ نهم محرم ۹۵ حمید علیمی، نهم محرم حمید علیمی ۹۵، ۹ محرم ۹۵ حمید علیمی، ۹ محرم، علیمی محرم ۹۵، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی،حمید علیمی،حمید […]

هشتم محرم ۹۵ (اصفهان)

هشتم محرم ۹۵ (اصفهان)     مراسم کامل هشتم محرم با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی     مکان برگزاری : اصفهان      

هفتم محرم ۹۵ (اصفهان)

هفتم محرم ۹۵ (اصفهان) مراسم هفتم محرم با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی     مکان برگزاری : اصفهان      


ads
ads